Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
Welcome to JSTP PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Web Master   
จันทร์, 18 มิถุนายน 2007

ยินดีต้อนรับสู่โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ Junior  Science Talent Project  <JSTP>  

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ  เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์ และเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา     โดยจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบค่ายเสริมประสบการณ์  การฝึกทำวิจัยในห้องปฎิบัตการ   การฝึกอบรมความรู้ต่างๆที่หลากหลาย ในเชิงสังคม และศิลปวัฒนธรรม    เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้  สามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่  ให้เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม   โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ที่เป็นอาจารย์  และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ คอยแนะนำ  ชี้แนะเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 27 มิถุนายน 2007 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 127 - 127 จาก 127
Top