Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย 17/3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 24 มีนาคม 2015

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน - วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการ

 

รายชื่อนักเรียนร่วมค่าย JSTP17/3

  • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่สถานที่ลงทะเบียน)
  • วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถึงเวลาประมาณ 15.30 น.
  • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว (กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่) นำไปให้พร้อม
  • การแต่งกาย ชุดไปรเวท กางเกงขาสั้นใส่ได้ (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน) ทั้งนี้ เนื่องจากอากาศและแดดร้อนมาก ขอให้นักเรียนเตรียมเสื้อกันแดด หมวก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมมาพร้อมด้วย

หมายเหตุ; เนื่องจากมีเหตุให้ต้องปรับตารางกิจกรรม จึงให้นักเรียนตรวจสอบการเดินทางและสถานที่ทำกิจกรรมให้ละเอียด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานทุกศูนย์ หรือ คุณจักรกฤษณ์ ศรีแสง ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 092-030-8847 หรือ โทร 02-579-0588 ต่อ 1011

กิจกรรม แบ่งเป็น 4 ช่วง
ช่วงที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ทำกิจกรรมที่อาคารวชิรานุสรณ์
ช่วงที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 19.00 - 21.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ทำกิจกรรมที่ ห้อง lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ช่วงที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 19.00 – 21 .00 น. ถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ทำกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ช่วงที่ 4 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี
แล้วเดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสวัสดิภาพ เวลาประมาณ 15.30 น.

(นักเรียนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเฉพาะบางวัน กรุณาตรวจสอบสถานที่ทำกิจกรรมให้เรียนร้อยและถูกต้อง หากไม่แน่ใจโปรดติดต่อผู้ประสานงาน)
ผู้ร่วมค่าย ขอให้จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด หมวก ยาแก้แพ้ ต่างๆ ให้เรียบร้อย
สำหรับ นักเรียนรุ่น 17 จะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานดังนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 24 มีนาคม 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ค่าย JSTP 17 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2015

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน - วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กำหนดการ

ลงทะเบียนร่วมค่าย JSTP17/3

 

ค่าย นี้ให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 17 ก่อน และ รับรุ่นพี่ จะพิจาณาเข้าร่วมตามความเหมาะสม ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558 และ ประกาศรายชื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558

การเดินทาง

ขาไป: นักเรียนที่จะไปพร้อมกับคณะมาลงทะเบียน และขึ้นรถบัสปรับอากาศ ที่ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แผนที่) เวลา 07.30 น.จนถึง 08.30 น. สำหรับผู้ที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสะดวกจะเดินทางไปด้วยตนเองกรุณาติดต่อกับผู้ประสานงาน เพื่อนัดหมายสถานที่นัดพบ


ขากลับ: รถจะออกจากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 13.00 น. วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 โดยเดินทางกลับมาส่งนักเรียน ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมาณ 15.30 น.

 

ผู้ร่วมค่าย ขอให้จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด หมวก ยาแก้แพ้ ต่างๆ ให้เรียบร้อย

สำหรับ นักเรียนรุ่น 17 จะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานดังนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 24 มีนาคม 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น18 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 18 ปี พ.ศ.2558
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์58

กำหนดการสัมภาษณ์
- ส่วนกลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558
- เพิ่มกำหนดการสัมภาษณ์ภาคเหนือ วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 (21/2/58)
- เพิ่มกำหนดการสัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-7 มีนาคม 2558 (21/2/58)
- เพิ่มกำหนดการสัมภาษณ์ภาคใต้ วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 (21/2/58)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่น 18 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 13 ธันวาคม 2014

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน (Junior Science Talent Project) รุ่นที่ 18 (เข้าค่ายปีการศึกษา 2558) โดยจะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ อาทิเช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น รายละเอียดโครงการศึกษาได้จากโบว์ัชัว (หน้าแรก/หน้าหลัง) และการสมัครสามารถศึกษาได้จากใบสมัคร ปิดรับสมัครในวันที่ 23 มกราคม 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ JSTP
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436,1434

http://www.nstda.or.th/jstp/
jstp@nstda.or.th

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015 )
 
ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 05 ธันวาคม 2014

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 15 – 19 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสามารถลงทะเบียนได้ในลิ้งด้านล่าง จนถึง 15 ธันวาคม 2557 และประกาศรายชื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (กำหนดการ)

การรับสมัคร: รับนักเรียน JSTP เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 รับจำนวน 30 คน (พิจารณาจากรุ่น 17 ก่อน และรุ่นพี่จะพิจารณาจากลำดับที่ลงทะเบียน)

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

(เฉพาะนักเรียน JSTP)

รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
และประกาศรายชื่อผู้ข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทางใน สปป. ลาว เป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 707-2-04751-9 ชื่อบัญชี นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์ และจัดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ e-mail : poonsoub@gmail.com ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

***หากมีการยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมไปด้วย

1. เครื่องใช้ส่วนตัว หมวกกันแดด เสื้อกันหนาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

2. ยาสำหรับผู้มีโรคประจำตัว และจะต้องแจ้งผู้ประสานงานให้ทราบล่วงหน้าด้วย

2. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

2.1. ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายจักรกฤษณ์ ศรีแสง
โทร 092-030-8847 หรือ 02-579-0588 ต่อ 1011
อีเมล jakkritoneku@gmail.com

2.2 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวณัฏฐณิชา ตระการจินดานนท์
โทร 089-184-2228
อีเมล nutthanicha.tra@gmail.com


2.3 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์
โทร 091-873-2525
อีเมล
poonsoub@gmail.com

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 16 ธันวาคม 2014 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 28 - 36 จาก 127
Top