Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 05 ธันวาคม 2014

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 15 – 19 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสามารถลงทะเบียนได้ในลิ้งด้านล่าง จนถึง 15 ธันวาคม 2557 และประกาศรายชื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (กำหนดการ)

การรับสมัคร: รับนักเรียน JSTP เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 รับจำนวน 30 คน (พิจารณาจากรุ่น 17 ก่อน และรุ่นพี่จะพิจารณาจากลำดับที่ลงทะเบียน)

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

(เฉพาะนักเรียน JSTP)

รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
และประกาศรายชื่อผู้ข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทางใน สปป. ลาว เป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 707-2-04751-9 ชื่อบัญชี นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์ และจัดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ e-mail : poonsoub@gmail.com ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

***หากมีการยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมไปด้วย

1. เครื่องใช้ส่วนตัว หมวกกันแดด เสื้อกันหนาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

2. ยาสำหรับผู้มีโรคประจำตัว และจะต้องแจ้งผู้ประสานงานให้ทราบล่วงหน้าด้วย

2. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

2.1. ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายจักรกฤษณ์ ศรีแสง
โทร 092-030-8847 หรือ 02-579-0588 ต่อ 1011
อีเมล jakkritoneku@gmail.com

2.2 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวณัฏฐณิชา ตระการจินดานนท์
โทร 089-184-2228
อีเมล nutthanicha.tra@gmail.com


2.3 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์
โทร 091-873-2525
อีเมล
poonsoub@gmail.com

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 16 ธันวาคม 2014 )
 
ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำหนดการ

การรับสมัคร: รับนักเรียน JSTP เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 รับจำนวน 40 คน (พิจารณาจากรุ่น 17 ก่อน และรุ่นพี่จะพิจารณาจากลำดับที่ลงทะเบียน)
รายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
และประกาศรายชื่อผู้ข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 05 ธันวาคม 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ค่าย JSTP 17 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 16 กันยายน 2014

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 13 ถึง วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี และ แหล่งเรียนรู้ จ.กาญจนบุรี กำหนดการ
โดยสามารถลงทะเบียนได้ในลิ้งด้านล่างจนถึง 21 กันยายน 2557 และประกาศรายชื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ: 1.ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายเตรียมสำเนาบัตรประชาชน มาด้วย

2.ข้อมูลการเตรียมตัวและการรับสมัคร ดาวน์โหลด

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 26 กันยายน 2014 )
 
ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 15 กรกฎาคม 2014

ขอเชิญนักเรียนในโครงการJSTP ม.ต้น เข้าร่วม ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรม เรื่อง "การวิเคราะห์ปริมาณทาง ฟิสิกส์" รายละเอียด

กำหนดการ จัดโดย คณะทำงาน JSTP ม.วลัยลักษณ์

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย

การรับสมัคร: รับนักเรียน JSTP เข้าร่วมจำนวน 25 คน (พิจารณาจากรุ่น 17 ก่อนและ ลำดับที่ลงทะเบียน)
รับสมัคร: ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 (กรณีที่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครก่อนเวลากำหนด และประกาศรายชื่อในวันถัดมา)
ประกาศรายชื่อ: วันที่ 26 กรกฏาคม 2557


หมายเหตุ:

1.ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไปและกลับ กทม. -นครศรีธรรมราชเอง เป็นเงิน 2,000 บาท โดยประมาณ

2. สำหรับนักเรียนในภาคใต้ที่ลงทะเบียน ให้ประสานกับ พี่อ้วน 084 446 6474 โดยตรงเรื่องการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

3. นักเรียนต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม

สามารถประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ (มจธ.) คุณณัฏฐณิชา ตระการจินดานนท์ อีเมล nutthanicha.tra@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 089-184-2228 และ (ม.วลัยลักษณ์) คุณอาทิตย์ จรจรัส โทรศัพท์ 084 446 6474

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 16 กันยายน 2014 )
 
ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014

ขอเชิญนักเรียนในโครงการJSTP ม.ต้น เข้าร่วม ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1 วันที่ 11-13 กรกฏาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กิจกรรม เรื่อง "Code D; โค้ดดี อัตลักษณ์ใหม่ในโลกอนาคต" รายละเอียด กำหนดการ จัดโดย นายพัทน์ ภัทรนุธาพร (พีพี) JSTP12 และ คณะทำงาน JSTP มจธ.

รายชื่อผู้ได้รับคัุดเลือกร่วมค่าย

การรับสมัคร: รับนักเรียน JSTP เข้าร่วมจำนวน 50 คน (พิจารณาจากลำดับที่ลงทะเบียน)
รับสมัคร: ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อ: วันที่ 1 กรกฏาคม 2557

หมายเหตุ: ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้

สามารถประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฏฐณิชา ตระการจินดานนท์ อีเมล nutthanicha.tra@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 089-184-2228

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 02 กรกฎาคม 2014 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 37 - 45 จาก 132
Top