Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
ค่ายย่อยรุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2013

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อยของนักเรียนรุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฏาคม 2556 กำหนดการ (เริ่ม วันที่ 20 ก.ค.56 เวลา 8.00 - 9.00 น. ชั้น 1 ตึกอธิการบดี มจธ. บางมด)

ประกาศรายชื่อนักเรียนร่วมค่ายย่อย 16/1

การรับสมัครจะรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อในวันที่ 15 ก.ค.56 จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน พิจารณาผู้เข้าร่วมจะให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 16 ก่อน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์แต่ละท่าน

หมายเหตุ: ผู้ที่เข้าร่วมขอให้เตรียมกล้องถ่ายรูปดิจิตอลส่วนตัว และโน๊ตบุ๊ค มาด้วยเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลในกิจกรรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013 )
 
ค่าย JSTP 16 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 10 เมษายน 2013

โครง การ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯเข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 6 ถึง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ แหล่งเรียนรู้ใน จ.นครนายก กำหนดการ (ปรับปรุง 26/04/56) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในลิ้งด้านล่าง(หมดเขตรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 16/1


  • นักเรียน JSTP รุ่น 16 และรุ่นอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้จากแบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับรุ่นพี่่จะจำกัดจำนวนนักเรียนโดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด และเวลาการลงทะเบียนก่อนหลัง (ประมาณ 25-30 คน) ซึ่งจะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 เม.ย.56
  • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่ มจธ.บางมด)
  • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 นักเรียนเดินทางกลับจาก นครนายก มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์) ถึงประมาณ 14.00 น.
  • ระหว่างรอรับนักเรียน โครงการฯขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน JSTP รุ่น 16 (เฉพาะผู้ที่มา) เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ เวลา 13.00 น. ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว(กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่) นำไปให้พร้อม
  • การแต่งกาย ชุดไปรเวท กางเกงขาสั้นใส่ได้ (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 01 พฤษภาคม 2013 )
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนJSTPม.ต้นรุ่น16 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 20 มีนาคม 2013

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ


1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโครงการฯ JSTP เป็นต้น

3.สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือก ทางโครงการฯจะจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่สมัครทุกคนไว้ในฐานข้อมูล และหากมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆ ทางโครงการฯ โดย สวทช. จะแจ้งข่าวกลับไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ โดยสามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ http://www.nstda.or.th/ssh/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 )
 
ค่าย JSTP 15 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่าย JSTP รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม - วันพฤหัสบดี 7 เมษายน 2556 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการ โดยมีรายละเอียดคือ

 

1. ขาไป : วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 รถด่วนพิเศษ ตู้นอนปรับอากาศชั้นสอง กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ขบวนที่ 85 คันที่ 12/1 ออกจากกรุงเทพ เวลา 19.30 น.

2. ขากลับ: วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 รถด่วนพิเศษ ตู้นอนปรับอากาศชั้นสอง นครศรีธรรมราชกรุงเทพฯ ขบวนที่ 86 คันที่ 3/1 โดยจะขึ้นจาก สถานีนครศรีธรรมราช เวลา 17.00 น. ถึง กทม.เวลา 06.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556

ค่ายนี้ การเดินทางโดยรถไฟสามารถรับนักเรียนทั้งหมด 40 คน แต่ให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่นที่ 15 ก่อน และส่วนที่เหลือจะจัดสรรสำหรับรุ่นพี่ (ยกเว้นกรณีเดินทางไปด้วยตนเอง) โดยเปิดให้ทั้งหมดลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ทในวันที่ 8-24 มีนาคม 2556 ที่เว็บไซท์แห่งนี้ และประกาศรายชื่อให้ทราบในวันที่ 25 มีนาคม 2556

ลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 15/3

การเดินทางขาไปนักเรียนสามารถมาขึ้นรถที่ สถานีหัวลำโพง ตามเวลา หรือ สามารถเดินทางไปหัวลำโพงพร้อมกัน จาก มจธ. ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. หรือกรณีอยู่ในจังหวัดทีผ่านและรถไฟจอด สามารถรอขึ้นรถได้ที่สถานีดังกล่าวครับ (ขอให้โทรเช็คเวลากับการรถไฟที่ 1690) ทั้งนี้ หากไปขึ้นรถไฟด้วยตนเองกรุณารับประทานอาหารเย็นมาให้เรียบร้อย และหากมาขึ้นรถไฟที่ มจธ.จะมีอาหารจัดเลี้ยงให้ก่อนออกเดินทางที่ มจธ.

ผู้ร่วมค่าย ขอให้จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด หมวก ยาแก้แพ้ ต่างๆ ให้เรียบร้อย

สำหรับ นักเรียนรุ่น 15 จะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานดังนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 09 กันยายน 2013 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น16 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 16 ปี พ.ศ.2556
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์56

กำหนดการสัมภาษณ์

อัพเดต (5/02/56)
1.เรียงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดใหม่
2.เพิ่มข้อมูลเวลานัดหมาย กทม.และส่วนกลาง
อัพเดต (8/02/56)

1.เพิ่มข้อมูลเวลานัดหมายภาคใต้

อัพเดต (13/02/56)
1.เพิ่มข้อมูลเวลานัดหมายภาคเหนือ อีสาน
2.ปรับข้อมูลเวลานัดหมายภาคใต้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2013 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 46 - 54 จาก 125
Top