Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น16 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 09 กันยายน 2013

โครงการJSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการรุ่น 16 ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น 16

 

  • นักเรียนที่ยังไม่มีโครงงานขอให้แจ้งชื่่อกับ ผู้ประสานงานฯ หรือทางเว็บไซท์แห่งนี้ โดยผู้ที่ยังไม่มีชื่่ออาจารย์พี่เลี้ยงจะประกาศให้ทราบต่อไป
  • กรณีชื่อโครงงาน/ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ มีการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ขอให้แจ้งกับ ผู้ประสานงานโครงการฯประจำภูมิภาค
  • หลังจากที่ทราบชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงขอให้นักเรียนติดต่อกลับไปยังอาจารย์ ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์(ถ้ามี) เพื่อปรึกษา วางแผนการทำโครงงาน
  • เนืองจาก งบประมาณปี 2556 ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินทุน จำนวน 5000 บาท ต้องเลื่อนออกไป โดยคาดว่าในเดือนตุลาคม จะเริ่มแจ้งจดหมายติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อแจ้งการรับทุนทำโครงงาน และทำสัญญารับทุนทำโครงงานฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่คาดว่าจะไม่สามารถทำโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความร้บผิดชอบในการรับทุนทำโครงงานฯ เนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งโครงงานและไม่ได้แจ้งผลการทำงานให้ กับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโครงการฯทราบแม้จะรับทุนไปแล้ว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 15 มิถุนายน 2015 )
 
ขอภัยในการประกาศรายชื่อ นร.ร่วมค่ายย่อย 16/1 ผิดพลาด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013

  ทางโครงการ JSTP ม.ต้น ต้องขออภัยในความผิดพลาดของการประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่ายย่อยรุ่นที่16 ครั้งที่ 1 โดยได้ประกาศชื่อของ ด.ญ.ปภาวดี อยู่คง นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้มีชื่อเข้าร่วมค่ายดังกล่าว เนื่องเพราะทีมงานมิได้เช็คข้อมูลนักเรียนของโครงการฯทั้งหมดหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตไม่มีระบบระบุตัวตนของผู้ลงทะเบียนที่ถูกต้องได้ ในการนี้ โครงการฯจึงเรียนขออภัยไปยังนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้โครงการฯจะจัดทำจดหมายขออภัยแจ้งไปยังนักเรียนผ่านทางโรงเรียนอีกครั้ง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013 )
 
ค่ายย่อยรุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2013

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อยของนักเรียนรุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฏาคม 2556 กำหนดการ (เริ่ม วันที่ 20 ก.ค.56 เวลา 8.00 - 9.00 น. ชั้น 1 ตึกอธิการบดี มจธ. บางมด)

ประกาศรายชื่อนักเรียนร่วมค่ายย่อย 16/1

การรับสมัครจะรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อในวันที่ 15 ก.ค.56 จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน พิจารณาผู้เข้าร่วมจะให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 16 ก่อน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์แต่ละท่าน

หมายเหตุ: ผู้ที่เข้าร่วมขอให้เตรียมกล้องถ่ายรูปดิจิตอลส่วนตัว และโน๊ตบุ๊ค มาด้วยเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลในกิจกรรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013 )
 
ค่าย JSTP 16 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 10 เมษายน 2013

โครง การ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯเข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 6 ถึง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ แหล่งเรียนรู้ใน จ.นครนายก กำหนดการ (ปรับปรุง 26/04/56) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในลิ้งด้านล่าง(หมดเขตรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 16/1


  • นักเรียน JSTP รุ่น 16 และรุ่นอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้จากแบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับรุ่นพี่่จะจำกัดจำนวนนักเรียนโดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด และเวลาการลงทะเบียนก่อนหลัง (ประมาณ 25-30 คน) ซึ่งจะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 เม.ย.56
  • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่ มจธ.บางมด)
  • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 นักเรียนเดินทางกลับจาก นครนายก มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์) ถึงประมาณ 14.00 น.
  • ระหว่างรอรับนักเรียน โครงการฯขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน JSTP รุ่น 16 (เฉพาะผู้ที่มา) เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ เวลา 13.00 น. ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว(กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่) นำไปให้พร้อม
  • การแต่งกาย ชุดไปรเวท กางเกงขาสั้นใส่ได้ (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 01 พฤษภาคม 2013 )
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนJSTPม.ต้นรุ่น16 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 20 มีนาคม 2013

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ


1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโครงการฯ JSTP เป็นต้น

3.สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือก ทางโครงการฯจะจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่สมัครทุกคนไว้ในฐานข้อมูล และหากมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆ ทางโครงการฯ โดย สวทช. จะแจ้งข่าวกลับไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ โดยสามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ http://www.nstda.or.th/ssh/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 46 - 54 จาก 127
Top