Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
ค่ายย่อยรุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 20 พฤศจิกายน 2012

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อยของนักเรียนรุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2555 เรื่องการสร้างภาพด้วยแสงเลเซอร์ กำหนดการ (ลงทะเบียน วันที่ 8 ธ.ค.55 เวลา 8.00 - 9.00 น. ชั้น 1 ตึกอธิการบดี มจธ. บางมด)

ลงทะเบียน

การรับสมัครจะรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อในวันที่ 2 ธ.ค.55 จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน พิจารณาผู้เข้าร่วมจะให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 15 ก่อน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์แต่ละท่าน

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่ายย่อย 15 ครั้งที่ 2

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 03 ธันวาคม 2012 )
 
รับสมัครเข้าร่วมโครงการJSTP รุ่น 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 17 ตุลาคม 2012

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) รุ่นที่ 16 (เข้าค่ายปีการศึกษา 2556) โดยจะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ อาทิเช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น รายละเอียดโครงการศึกษาได้จากโบว์ัชัว (หน้าแรก/หน้าหลัง) และการสมัครสามารถศึกษาได้จากใบสมัคร ปิดรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2555

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ JSTP
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436,1434,1431
jstp@nstda.or.th

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
ค่าย JSTP 15 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 11 กันยายน 2012

โครงการ JSTP ขอแจ้งกำหนดการค่ายเสริมประสบการณ์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการ

 

1. ขาไป : วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 รถด่วนพิเศษ (ด่วนนครพิงค์) ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 กรุงเทพเชียงใหม่ ขบวนที่ 1 คันที่ 6 และ 7 ออกจากกรุงเทพ เวลา 18.10 น.

2. ขากลับ: วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 รถด่วนพิเศษ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 สายเชียงใหม่กรุงเทพฯ ขบวนที่ 2 คันที่ 10 ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.00 น. ถึง กทม.ประมาณเวลา 06.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย 15/2

การเดินทาง นักเรียนสามารถมาขึ้นรถที่ สถานีหัวลำโพง ตามเวลาออก หรือ สามารถเดินทางไปสถานีหัวลำโพงพร้อมกัน จาก มจธ. ในวันที่ 21 ตุลาคม 2555 เวลา 16.30 น. หรือกรณีอยู่ในจังหวัดทีผ่าน และ รถไฟจอด สามารถรอขึ้นรถได้ที่สถานีดังกล่าว (ขอให้โทรเช็คเวลากับการรถไฟที่ 1690)

เพิ่มเติม นักเรียนรุ่น 15 ขอให้เตรียมการนำเสนอความคืยหน้าโครงงาน ได้แก่

- เขียนสรุปความคืบหน้าโครงงานมาในกระดาษ A3 จะวาดรูปเพื่ออธิบาย หรือ จะเขียนเป็นหัวข้อความคืบหน้าเช่น การหาข้อมูล การปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยง การทดลอง เป็นต้น

การนำเสนอวันที่ 26 ตุลาคม ใช้เวลาคนละ 5 นาที เท่านั้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 14 ตุลาคม 2012 )
 
ค่ายย่อยรุ่นที่ 15 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012

 

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อยของนักเรียนรุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2555 ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ปัญญา (constructionism) ในหัวข้อเรื่อง Soft circuit design workshop กำหนดการ (ลงทะเบียน วันที่ 11 ส.ค.55 เวลา 8.00 - 9.00 น. ชั้น 1 ตึกอธิการบดี มจธ. บางมด)

ลงทะเบียน

และสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นของกิจกรรมได้ที่ ข้อมูลกิจกรรม การรับสมัครจะรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในจนถึงวันที่ 5 ส.ค.55 และจะประกาศรายชื่อในวันที่ 6 ส.ค.55 สำหรับการพิจารณาผู้เข้าร่วมจะให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 15 ก่อน และจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์แต่ละท่านครับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายย่อย 15 ครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 11 กันยายน 2012 )
 
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น15 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012

โครงการJSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการรุ่น 15 ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น 15

 

  • นักเรียนที่ยังไม่มีโครงงานขอให้แจ้งชื่่อกับ ผู้ประสานงานฯ หรือทางเว็บไซท์แห่งนี้ โดยผู้ที่ยังไม่มีชื่่ออาจารย์พี่เลี้ยงจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว
  • กรณีชื่อโครงงาน/ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ มีการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ขอให้แจ้งกับ ผู้ประสานงานโครงการฯประจำภูมิภาค
  • หลังจากที่ทราบชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงขอให้นักเรียนติดต่อกลับไปยังอาจารย์ ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์(ถ้ามี) เพื่อปรึกษา วางแผนการทำโครงงานต่อไป
  • ในเดือน กรกฏาคม เป็นต้นไป ทางโครงการฯจะทยอยแจ้งจดหมายติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อแจ้งการรับทุนทำโครงงานฯจำนวน 5,000 บาท และทำสัญญารับทุนทำโครงงานฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่คาดว่าจะไม่สามารถทำโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความร้บผิดชอบในการรับทุนทำโครงงานฯ เนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งโครงงานและไม่ได้แจ้งผลการทำงานให้ กับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโครงการฯทราบแม้จะรับทุนไปแล้ว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 46 - 54 จาก 119
Top