Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
ค่าย JSTP16 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 09 กันยายน 2013

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่ JSTP รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการ โดยมีรายละเอียดคือ

 

1. ขาไป : วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เดินทางโดย รถทัวร์ปรับอากาศ ออกจาก ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 9.00 น. ถึงเชียงใหม่ประมาณ 18.00 น.(เวลาโดยประมาณ)

2. ขากลับ: วันศูกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เดินทางโดย รถทัวร์ปรับอากาศ ออกจาก ม.เชียงใหม่ เวลา 8.00 น. ถึง กทม. (มจธ.) เวลา 17.00 น. (เวลาโดยประมาณ)

กรณี รถทัวร์ผ่านจังหวัดของนักเรียน สามารถนัดหมายขึ้นระหว่างทาง โดย กรุณาติดต่อกับผู้ประสานงาน เพื่อนัดหมายต่อไป

ค่ายนี้ การเดินทางโดยรถทัวร์สามารถรับนักเรียนทั้งหมด 40 คน แต่ให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่นที่ 16 ก่อน และส่วนที่เหลือจะจัดสรรสำหรับรุ่นพี่ (ยกเว้นกรณีเดินทางไปด้วยตนเอง) โดยเปิดให้ทั้งหมดลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ทในวันที่ 9-22 กันยายน 2556 ที่เว็บไซท์แห่งนี้ และประกาศรายชื่อให้ทราบในวันที่ 23 กันยาย 2556

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 16/2

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

1.เครื่องใช้ส่วนตัว หมวก เสื้อกันหนาว รองเท้าหุ้มส้น
2.รุ่น 16 เตรียมไปเล่าความก้าวหน้าโครงงา
นฯให้ฟังด้วย โดยเตรียมเป็นข้อมูลลงในกระดาษ A3 จะเขียน วาดรูป นำเสนอได้เต็มที่ครับ
3.รุ่น 16 ที่จะเบิกค่าเดินทาง อย่าลืมสำเนาบัตรประชาชน และ ตั๋วเดินทาง หรือ หลักฐานยืนยันการเดินทาง เบิกได้ในอัตรารถทัวร์ปรับอากาศ
ชั้น2

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 24 กันยายน 2013 )
 
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น16 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 09 กันยายน 2013

โครงการJSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการรุ่น 16 ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น 16

 

  • นักเรียนที่ยังไม่มีโครงงานขอให้แจ้งชื่่อกับ ผู้ประสานงานฯ หรือทางเว็บไซท์แห่งนี้ โดยผู้ที่ยังไม่มีชื่่ออาจารย์พี่เลี้ยงจะประกาศให้ทราบต่อไป
  • กรณีชื่อโครงงาน/ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ มีการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ขอให้แจ้งกับ ผู้ประสานงานโครงการฯประจำภูมิภาค
  • หลังจากที่ทราบชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงขอให้นักเรียนติดต่อกลับไปยังอาจารย์ ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์(ถ้ามี) เพื่อปรึกษา วางแผนการทำโครงงาน
  • เนืองจาก งบประมาณปี 2556 ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินทุน จำนวน 5000 บาท ต้องเลื่อนออกไป โดยคาดว่าในเดือนตุลาคม จะเริ่มแจ้งจดหมายติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อแจ้งการรับทุนทำโครงงาน และทำสัญญารับทุนทำโครงงานฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่คาดว่าจะไม่สามารถทำโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความร้บผิดชอบในการรับทุนทำโครงงานฯ เนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งโครงงานและไม่ได้แจ้งผลการทำงานให้ กับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโครงการฯทราบแม้จะรับทุนไปแล้ว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 15 มิถุนายน 2015 )
 
ขอภัยในการประกาศรายชื่อ นร.ร่วมค่ายย่อย 16/1 ผิดพลาด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013

  ทางโครงการ JSTP ม.ต้น ต้องขออภัยในความผิดพลาดของการประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่ายย่อยรุ่นที่16 ครั้งที่ 1 โดยได้ประกาศชื่อของ ด.ญ.ปภาวดี อยู่คง นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้มีชื่อเข้าร่วมค่ายดังกล่าว เนื่องเพราะทีมงานมิได้เช็คข้อมูลนักเรียนของโครงการฯทั้งหมดหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตไม่มีระบบระบุตัวตนของผู้ลงทะเบียนที่ถูกต้องได้ ในการนี้ โครงการฯจึงเรียนขออภัยไปยังนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้โครงการฯจะจัดทำจดหมายขออภัยแจ้งไปยังนักเรียนผ่านทางโรงเรียนอีกครั้ง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013 )
 
ค่ายย่อยรุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2013

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อยของนักเรียนรุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฏาคม 2556 กำหนดการ (เริ่ม วันที่ 20 ก.ค.56 เวลา 8.00 - 9.00 น. ชั้น 1 ตึกอธิการบดี มจธ. บางมด)

ประกาศรายชื่อนักเรียนร่วมค่ายย่อย 16/1

การรับสมัครจะรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อในวันที่ 15 ก.ค.56 จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน พิจารณาผู้เข้าร่วมจะให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 16 ก่อน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์แต่ละท่าน

หมายเหตุ: ผู้ที่เข้าร่วมขอให้เตรียมกล้องถ่ายรูปดิจิตอลส่วนตัว และโน๊ตบุ๊ค มาด้วยเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลในกิจกรรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013 )
 
ค่าย JSTP 16 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 10 เมษายน 2013

โครง การ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯเข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 6 ถึง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ แหล่งเรียนรู้ใน จ.นครนายก กำหนดการ (ปรับปรุง 26/04/56) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในลิ้งด้านล่าง(หมดเขตรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 16/1


  • นักเรียน JSTP รุ่น 16 และรุ่นอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้จากแบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับรุ่นพี่่จะจำกัดจำนวนนักเรียนโดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด และเวลาการลงทะเบียนก่อนหลัง (ประมาณ 25-30 คน) ซึ่งจะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 เม.ย.56
  • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่ มจธ.บางมด)
  • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 นักเรียนเดินทางกลับจาก นครนายก มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์) ถึงประมาณ 14.00 น.
  • ระหว่างรอรับนักเรียน โครงการฯขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน JSTP รุ่น 16 (เฉพาะผู้ที่มา) เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ เวลา 13.00 น. ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว(กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่) นำไปให้พร้อม
  • การแต่งกาย ชุดไปรเวท กางเกงขาสั้นใส่ได้ (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 01 พฤษภาคม 2013 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 46 - 54 จาก 128
Top