Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
รับสมัคร JSTP15 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 07 ตุลาคม 2011

ครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน JSTP รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 15 โดยจะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ อาทิเช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น ในปี การศึกษา 2555 ตลอดทั้งปี รายละเอียดการสมัครสามารถศึกษาได้จากใบสมัคร หรือในโบว์ัชัวโครงการ (หน้าแรก/หน้าหลัง) และจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ครับ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
ค่ายรุ่นที่14 ครั้งที่2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 15 กันยายน 2011

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอแจ้งกำหนดการค่ายรุ่น 14 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น 3 แห่ง ดังนี้
วันที่ 11-15 ตุลามคม 2554 ณ ม.เกษตรศาสตร์บางเขน (กำหนดการ)
วันที่ 17-22 ตุลาคม 2554 ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กำหนดการ) (เพิ่มไปค้างคืน สมุทรสงคราม)
วันที่ 21-27 ตุลาคม 2554 ณ ม.เชียงใหม่ (รวมเวลาเดินทาง) (กำหนดการ)

ทั้ง 3 ค่าย นักเรียน รุ่น 14 สามารถเข้าร่วมได้ทุกค่าย แต่ขอให้นักเรียนศูนย์ใดก็เข้าค่ายศูนย์นั้นๆ ยกเว้นกรณีติดภารกิจจำเป็น หรือหากจะเข้าค่ายอื่นนอกเหนือจากศูนย์ของตนเอง สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน (แก้ไขให้ร่วมได้ไม่จำเป็นต้องตามศูนย์ เนื่องจากน้ำท่วม) โดยโครงการฯจะพิจารณาจากจำนวนรวม แล้วจะไม่เกิน 30 คน / ค่าย สำหรับนักเรียนรุ่นพี่ สามารถเข้าร่วมได้ทุกค่าย

และขอเชิญผู้ปกครองที่มารับนักเรียนกลับบ้าน เข้าร่วมประชุมตามศูนย์ของนักเรียนที่มาร่วมในวันเวลา และ สถานที่ ตามกำหนดการแต่ละแห่ง (การประชุมไม่บังคับ หากไม่สะดวกในการเดินทาง)

ลงทะเบียน

1.รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 14/2 ของ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

2.รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 14/2 ของ มจธ.

การเตรียมตัวเข้าค่าย (เพิ่มเติมการเดินทางไป เชียงใหม่)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 15 ตุลาคม 2011 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รายชื่อนักเรียนJSTPรุ่น 14 แยกตามศูนย์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 29 สิงหาคม 2011

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนรุ่นที่ 14 แยกตามศูนย์ของ 3 ศูนย์ของโครงการได้แก่ ศูนย์ มจธ. ศูนย์ ม.เกษตรศาสตร์ และศูนย์ ม.เชียงใหม่ โดยนักเรียนที่อยู้่ในสังกัดแต่ละ 3 ศูนย์ จะแยกกันเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ดังมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับรุ่นพี่ สามารถเลือกเข้าร่วมได้ในทุกค่ายแต่ทั้้งนี้จะจำกัดยอดรวมของค่ายครั้งละไม่เกินจำนวน 40 คน

หมายเหตุ : ทางโครงการขอแจ้งเลื่อนการจัดส่งเงินทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไปเป็นในเดือนตุลาคม เนื่่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานด้านงบประมาณกับ สวทช.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 07 ตุลาคม 2011 )
 
ค่ายย่อย รุ่นที่14 ครั้งที่1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 กรกฎาคม 2011

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อยของนักเรียนรุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2554 ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ปัญญา (constructionism) กำหนดการใหม่

การรับสมัครจะรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในจนถึงวันที่ 7 ส.ค.54 และจะประกาศรายชื่อในวันที่ 8 ส.ค.54 สำหรับการพิจารณาผู้เข้าร่วมจะให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 14 ก่อน และจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์แต่ละท่าน ครับ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย

หมายเหตุ : กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาครับ โดยเป็นเรื่อง "จรวดแรงอัดอากาศ Angry Birds" เรื่องเดียว (ยกเลิกกิจกรรม หุ่นยนต์ทำมือ และ เสียงจากลำโพง)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 20 เมษายน 2012 )
 
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น14 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 05 กรกฎาคม 2011

โครงการJSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการรุ่น 14 ดังมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น 14 update

 

  • นักเรียนที่ยังไม่มีโครงงานขอให้แจ้งชื่่อกับ ผู้ประสานงานฯ หรือทางเว็บไซท์แห่งนี้ โดยผู้ที่ยังไม่มีชื่่ออาจารย์พี่เลี้ยงจะทยอยประกาศให้ทราบโดยเร็ว
  • กรณีชื่อโครงงาน/ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ มีการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ขอให้แจ้งกับ ผู้ประสานงานโครงการฯประจำภูมิภาค
  • หลังจากที่ทราบชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงขอให้นักเรียนติดต่อกลับไปยังอาจารย์ ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์(ถ้ามี) เพื่อปรึกษา วางแผนการทำโครงงานต่อไป
  • ระหว่างเดือน สิงหาคม 2554 ทางโครงการฯจะมีจดหมายติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อแจ้งการรับทุนทำโครงงานฯจำนวน 5,000 บาท และทำสัญญารับทุนทำโครงงานฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่คาดว่าจะไม่สามารถทำโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความร้ับผิดชอบในการรับทุนทำโครงงานฯ เนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งโครงงานและไม่ได้แจ้งผลการทำงานให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโครงการฯทราบ แม้จะรับทุนดังกล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะใน 2-3 ปีที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 27 กรกฎาคม 2011 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 127
Top