Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
รายชื่อนักเรียนJSTPรุ่น 14 แยกตามศูนย์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 29 สิงหาคม 2011

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนรุ่นที่ 14 แยกตามศูนย์ของ 3 ศูนย์ของโครงการได้แก่ ศูนย์ มจธ. ศูนย์ ม.เกษตรศาสตร์ และศูนย์ ม.เชียงใหม่ โดยนักเรียนที่อยู้่ในสังกัดแต่ละ 3 ศูนย์ จะแยกกันเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ดังมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับรุ่นพี่ สามารถเลือกเข้าร่วมได้ในทุกค่ายแต่ทั้้งนี้จะจำกัดยอดรวมของค่ายครั้งละไม่เกินจำนวน 40 คน

หมายเหตุ : ทางโครงการขอแจ้งเลื่อนการจัดส่งเงินทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไปเป็นในเดือนตุลาคม เนื่่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานด้านงบประมาณกับ สวทช.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 07 ตุลาคม 2011 )
 
ค่ายย่อย รุ่นที่14 ครั้งที่1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 กรกฎาคม 2011

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อยของนักเรียนรุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2554 ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ปัญญา (constructionism) กำหนดการใหม่

การรับสมัครจะรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในจนถึงวันที่ 7 ส.ค.54 และจะประกาศรายชื่อในวันที่ 8 ส.ค.54 สำหรับการพิจารณาผู้เข้าร่วมจะให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 14 ก่อน และจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์แต่ละท่าน ครับ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย

หมายเหตุ : กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาครับ โดยเป็นเรื่อง "จรวดแรงอัดอากาศ Angry Birds" เรื่องเดียว (ยกเลิกกิจกรรม หุ่นยนต์ทำมือ และ เสียงจากลำโพง)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 20 เมษายน 2012 )
 
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น14 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 05 กรกฎาคม 2011

โครงการJSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการรุ่น 14 ดังมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น 14 update

 

 • นักเรียนที่ยังไม่มีโครงงานขอให้แจ้งชื่่อกับ ผู้ประสานงานฯ หรือทางเว็บไซท์แห่งนี้ โดยผู้ที่ยังไม่มีชื่่ออาจารย์พี่เลี้ยงจะทยอยประกาศให้ทราบโดยเร็ว
 • กรณีชื่อโครงงาน/ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ มีการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ขอให้แจ้งกับ ผู้ประสานงานโครงการฯประจำภูมิภาค
 • หลังจากที่ทราบชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงขอให้นักเรียนติดต่อกลับไปยังอาจารย์ ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์(ถ้ามี) เพื่อปรึกษา วางแผนการทำโครงงานต่อไป
 • ระหว่างเดือน สิงหาคม 2554 ทางโครงการฯจะมีจดหมายติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อแจ้งการรับทุนทำโครงงานฯจำนวน 5,000 บาท และทำสัญญารับทุนทำโครงงานฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่คาดว่าจะไม่สามารถทำโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความร้ับผิดชอบในการรับทุนทำโครงงานฯ เนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งโครงงานและไม่ได้แจ้งผลการทำงานให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโครงการฯทราบ แม้จะรับทุนดังกล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะใน 2-3 ปีที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 27 กรกฎาคม 2011 )
 
ค่ายเสริมประสบการณ์ รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 08 เมษายน 2011

 

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอแจ้ง กำหนดจัดค่าย JSTP รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันเสาร์ที่ 7 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา กำหนดการ (pdf)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14/1 จำนวนทั้งหมด 91 คน


 • นักเรียน JSTP รุ่น 14 และรุ่นอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้จากแบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับรุ่นพี่่ขอจำกัดจำนวนนักเรียนโดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด และเวลาการลงทะเบียนก่อนหลัง ซึ่งจะแจ้งจำนวนให้ทราบอีกครั้ง
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่ มจธ.บางมด) ก่อนออกเดินทางไปยังสถานีพลังงานไฟฟ้า ลำตะคอง เวลา 09.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 นักเรียนเดินทางกลับจาก มทส. มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)
 • ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน JSTP รุ่น 14 ที่มารับนักเรียน (เฉพาะผู้ที่มาได้) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • นักเรียนรุ่น12 ที่ได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 จำนวน 5 คน จะนำเสนองานในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00 น. ณ มทส.
 • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว(กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่)
 • การแต่งกาย ชุดไปรเวท (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 )
 
ประกาศรายชื่อ JSTP14 ม.ต้น PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 07 มีนาคม 2011

โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2554

หมายเหตุ
1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณ์ที่เหมาะกับโครงการฯแบบ JSTP เป็นต้น

3.สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือก ทาง โครงการฯจะจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่สมัครทุกคนไว้ในฐานข้อมูล และหากมี กิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆทางโครงการฯ โดย สวทช. จะแจ้งข่าวกลับไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือเข้าไปติดตามกิจกรรมได้ที่ http://www.nstda.or.th/ssh/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 125
Top