Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
การจัดทำข้อตกลงรับทุนรุ่น 14 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 16 พฤศจิกายน 2011

ประกาศข่าวสำหรับนักเรียนรุ่นที่ 14 ในการรับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท เนื่องด้วยทางโครงการฯได้มอบให้มหาวิทยาลัยศูนย์ฯเป็นผู้จัดส่งเงินทุนและทำข้อตกลงรับทุนกับนักเรียน แต่ติดปัญหาคือ ศูนย์ ม.เชียงใหม่ ยังไม่ได้รับเรื่องจ่ายงบจาก สวทช. เพราะน้ำท่วมในช่วงกลางเดือนตุลาคม และ ศูนย์ มก. ยังไม่สามารถเปิดทำการได้เนื่องจากน้ำท่วม ดังนั้นในช่วงแรก(พฤจิกายน54)จึงมีเฉพาะนักเรียนจากศูนย์ มจธ.ที่ได้รับการจัดทำเรื่องรับทุนเท่านั้น แต่เมื่อน้ำลดและ สวทช. กับ มก. สามารถทำงานได้ ทางศูนย์ทั้งสองแห่งจะติดต่อกับนักเรียนเพื่อจัดส่งเรื่องรับทุนต่อไป

ทั้งนี้นักเรียนศูนย์ มจธ.ที่ยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งรับทุน กรุณาติดต่อ ที่อีเมล ochakaew@gmail.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 16 พฤศจิกายน 2011 )
 
ค่ายย่อยรุ่นที่ 14 ครั้งที่ 2_ภาคเหนือและใต้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 16 พฤศจิกายน 2011

เดือน ธันวาคม 2554 และ มกราคม 2555 ทางโครงการ JSTP ม.ต้น จัดค่าย 3 ค่าย เพื่อเป็นการชดเชยค่ายที่ยกเลิกไป ได้แก่

 

 

 1. วันที่ 3-5 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการ (ไม่รวมวันเดินทาง)
  • ลงทะเบียนภายใน 27 พ.ย. 54
 2. วันที่ 10-12 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการ (ไม่รวมวันเดินทาง)
  • รับ 25 ที่ ให้สิทธิ์กับรุ่น 14 ก่อน
  • ลงทะเบียนภายใน 27 พ.ย. 54
 3. วันที่ 21-22 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการ (อยู่ระหว่างการอัพเดต)
  • รับ 30 ที่ ให้สิทธิ์กับรุ่น 14 ก่อน
  • ลงทะเบียนภายใน 10 ธ.ค.54

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

 1. นักเรียนรุ่น 14 ทุกศูนย์สามารถเข้าร่วมได้ แต่ประสงค์ที่จะให้ผู้ที่อยู่ตามภูมิภาคเหนือ และใต้ ให้เข้าร่วมตามภาค
 2. การเดินทางไป - กลับ นักเรียนออกค่าเดินทางเอง เบิกไม่ได้
 3. การเดินทางสำหรับผู้ที่จะออกจากกรุงเทพ หากนักเรียนต้องการเดินทางไปพร้อมกับ จนท.โครงการ ให้แจ้งในฟอร์มลงทะเบียนเพื่อจัดซื้อตั๋วรถไฟโดยสาร(ถ้ามี) หรือ รถทัวร์ ไปในเที่ยวเดียวกันให้ก่อน และทางโครงการฯจะได้นัดหมายการขึ้นรถต่อไป
 4. การเดินทางไปจาก กทม.
  • ค่าย ม.วลัยลักษณ์ ขาไปเดินทางช่วงค่ำ วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 54 และ ขากลับ ถึง กทม. เช้าวันอังคารที่ 6 ธ.ค.54
  • ค่าย ม.เชียงใหม่# 1 ขาไปเดินทางช่วงค่ำ วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 และขากลับ ถึง กทม. เช้าวันอังคารที่ 13 ธ.ค.54
  • ค่าย ม.เชียงใหม่ # 2 ขาไปเดินทางช่วง วันศุกร์ที่ 20 ม.ค.55 และ ขากลับ ถึง กทม. เช้าวันจันทร์ที่ 23 ม.ค.55
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2011 )
 
แจ้งเรื่องการยกเลิกค่าย 14 ครั้งที่ 2 มจธ. จากสถานการณ์น้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 10 ตุลาคม 2011

ประกาศ ทางโครงการฯ ขอแจ้งเรื่องการยกเลิกค่าย JSTP มจธ. ระหว่าง วันที่ 17-22 ตุลาคม นี้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมของนักเรียน และการเดินทางทำกิจกรรมระหว่างวิทยาเขต บางมด บางขุนเทียน ตลอดจนสถานการณ์ใน มจธ. (ทั้งบางมด และบางขุนเทียน) ยังอยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งตรงกับช่วงเวลาค่าย ดังนั้นทางคณะทำงานโครงการฯจึงได้ประเมินแล้วเห็นควรให้ยกเลิก แต่คาดว่าอาจจะเลื่อนไปเป็นการจัดค่ายในเดือนธันวาคมแทน(ช่วงวันหยุดยาววันพ่อ หรือ วันรัฐธรรมนูญ) ทั้งนี้จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

และกิจกรรมค่าย ม.เชียงใหม่ ทางคณะอาจารย์ ม.เชียงใหม่ ได้ประเมินสถานการณ์ของปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลางซึ่งทำให้ไม่สามารถเดินทางโดยรถไฟได้ และน้ำยังอาจจะไม่ลดในระยะอันใกล้ ดังนั้นโครงการฯ จึงขอยกเลิกค่าย JSTP ม.เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 21-27 ตุลาคม เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้หากนักเรียนที่ซื้อตั๋วเดินทางไว้แล้ว (รถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน) ทางโครงการฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน และโปรดติดต่อผู้ประสานงานโครงการของศูนย์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011 )
 
รับสมัคร JSTP15 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 07 ตุลาคม 2011

ครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน JSTP รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 15 โดยจะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ อาทิเช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น ในปี การศึกษา 2555 ตลอดทั้งปี รายละเอียดการสมัครสามารถศึกษาได้จากใบสมัคร หรือในโบว์ัชัวโครงการ (หน้าแรก/หน้าหลัง) และจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ครับ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
ค่ายรุ่นที่14 ครั้งที่2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 15 กันยายน 2011

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอแจ้งกำหนดการค่ายรุ่น 14 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น 3 แห่ง ดังนี้
วันที่ 11-15 ตุลามคม 2554 ณ ม.เกษตรศาสตร์บางเขน (กำหนดการ)
วันที่ 17-22 ตุลาคม 2554 ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กำหนดการ) (เพิ่มไปค้างคืน สมุทรสงคราม)
วันที่ 21-27 ตุลาคม 2554 ณ ม.เชียงใหม่ (รวมเวลาเดินทาง) (กำหนดการ)

ทั้ง 3 ค่าย นักเรียน รุ่น 14 สามารถเข้าร่วมได้ทุกค่าย แต่ขอให้นักเรียนศูนย์ใดก็เข้าค่ายศูนย์นั้นๆ ยกเว้นกรณีติดภารกิจจำเป็น หรือหากจะเข้าค่ายอื่นนอกเหนือจากศูนย์ของตนเอง สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน (แก้ไขให้ร่วมได้ไม่จำเป็นต้องตามศูนย์ เนื่องจากน้ำท่วม) โดยโครงการฯจะพิจารณาจากจำนวนรวม แล้วจะไม่เกิน 30 คน / ค่าย สำหรับนักเรียนรุ่นพี่ สามารถเข้าร่วมได้ทุกค่าย

และขอเชิญผู้ปกครองที่มารับนักเรียนกลับบ้าน เข้าร่วมประชุมตามศูนย์ของนักเรียนที่มาร่วมในวันเวลา และ สถานที่ ตามกำหนดการแต่ละแห่ง (การประชุมไม่บังคับ หากไม่สะดวกในการเดินทาง)

ลงทะเบียน

1.รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 14/2 ของ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

2.รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย 14/2 ของ มจธ.

การเตรียมตัวเข้าค่าย (เพิ่มเติมการเดินทางไป เชียงใหม่)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 15 ตุลาคม 2011 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 130
Top