Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น14 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 05 กรกฎาคม 2011

โครงการJSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการรุ่น 14 ดังมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น 14 update

 

 • นักเรียนที่ยังไม่มีโครงงานขอให้แจ้งชื่่อกับ ผู้ประสานงานฯ หรือทางเว็บไซท์แห่งนี้ โดยผู้ที่ยังไม่มีชื่่ออาจารย์พี่เลี้ยงจะทยอยประกาศให้ทราบโดยเร็ว
 • กรณีชื่อโครงงาน/ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ มีการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ขอให้แจ้งกับ ผู้ประสานงานโครงการฯประจำภูมิภาค
 • หลังจากที่ทราบชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงขอให้นักเรียนติดต่อกลับไปยังอาจารย์ ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์(ถ้ามี) เพื่อปรึกษา วางแผนการทำโครงงานต่อไป
 • ระหว่างเดือน สิงหาคม 2554 ทางโครงการฯจะมีจดหมายติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อแจ้งการรับทุนทำโครงงานฯจำนวน 5,000 บาท และทำสัญญารับทุนทำโครงงานฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่คาดว่าจะไม่สามารถทำโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความร้ับผิดชอบในการรับทุนทำโครงงานฯ เนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งโครงงานและไม่ได้แจ้งผลการทำงานให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโครงการฯทราบ แม้จะรับทุนดังกล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะใน 2-3 ปีที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 27 กรกฎาคม 2011 )
 
ค่ายเสริมประสบการณ์ รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 08 เมษายน 2011

 

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอแจ้ง กำหนดจัดค่าย JSTP รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันเสาร์ที่ 7 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา กำหนดการ (pdf)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14/1 จำนวนทั้งหมด 91 คน


 • นักเรียน JSTP รุ่น 14 และรุ่นอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้จากแบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับรุ่นพี่่ขอจำกัดจำนวนนักเรียนโดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด และเวลาการลงทะเบียนก่อนหลัง ซึ่งจะแจ้งจำนวนให้ทราบอีกครั้ง
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่ มจธ.บางมด) ก่อนออกเดินทางไปยังสถานีพลังงานไฟฟ้า ลำตะคอง เวลา 09.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 นักเรียนเดินทางกลับจาก มทส. มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)
 • ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน JSTP รุ่น 14 ที่มารับนักเรียน (เฉพาะผู้ที่มาได้) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • นักเรียนรุ่น12 ที่ได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 จำนวน 5 คน จะนำเสนองานในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00 น. ณ มทส.
 • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว(กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่)
 • การแต่งกาย ชุดไปรเวท (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 )
 
ประกาศรายชื่อ JSTP14 ม.ต้น PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 07 มีนาคม 2011

โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2554

หมายเหตุ
1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณ์ที่เหมาะกับโครงการฯแบบ JSTP เป็นต้น

3.สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือก ทาง โครงการฯจะจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่สมัครทุกคนไว้ในฐานข้อมูล และหากมี กิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆทางโครงการฯ โดย สวทช. จะแจ้งข่าวกลับไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือเข้าไปติดตามกิจกรรมได้ที่ http://www.nstda.or.th/ssh/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
ค่าย JSTP 13 ครั้งที่ 3 และการเตรียมตัวของรุ่น 13 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2011

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่าย JSTP รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม - วันพฤหัสบดี 7 เมษายน 2554 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการ

 

1. ขาไป : วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 รถด่วนพิเศษ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 กรุงเทพเชียงใหม่ ขบวนที่ 1 คันที่ 10 และ10/1 ออกจากกรุงเทพ เวลา 18.10 น.

2. ขากลับ: วันพุธที่ 6 เมษายน 2554 รถด่วนพิเศษ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 สายเชียงใหม่กรุงเทพฯ ขบวนที่ 14 คันที่ 12-13 โดยจะขึ้นจาก สถานีลำปาง เวลา 18.40 น. ถึง กทม.เวลา 07.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554

ค่ายนี้ รับนักเรียนทั้งหมด 60 คน แต่ให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่นที่ 13 ก่อน จำนวน 30 คน และส่วนที่เหลือจะจัดสรรสำหรับรุ่นพี่ โดยเปิดให้ทั้งหมดลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ทในวันที่ 1-11 มีนาคม 2554 ที่เว็บไซท์แห่งนี้ครับ

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย 13/3

ลงทะเีบียน

ทางโครงการฯจะแจ้งรายละเอียดกำหนดการ และ หมายเลขตู้ สำหรับขาไป และ ขากลับ อีกครั้ง (อยู่ระหว่างการประสานงานกับการรถไฟ) แต่ทั้งนี้ ขาไปนักเรียนสามารถมาขึ้นรถที่ สถานีหัวลำโพง ตามเวลาดังกล่าว หรือ สามารถเดินทางไปสถานีหัวลำโพงพร้อมกัน จาก มจธ. ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. หรือกรณีอยู่ในจังหวัดทีผ่าน และ รถไฟจอด สามารถรอขึ้นรถได้ที่สถานีดังกล่าวครับ (ขอให้โทรเช็คเวลากับการรถไฟที่ 1690)

น้องๆที่จะเิดินทางไป ขอให้จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด หมวก ยาแก้แพ้ ต่างๆ ครับ

สำหรับ นักเรียนรุ่น 13 จะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานดังนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น14 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 31 มกราคม 2011

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ ์ ในรุ่นที่ 14 ปี พ.ศ.2554

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์ (เพิ่มเติมกำหนดเวลานัดหมาย)

ายละเอียดการสัมภาษณ์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 82 - 90 จาก 132
Top