Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
j0431522.png

โครงการ JSTP สนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในช่วง 1 ปี ของกิจกรรม ในลักษณะทั่วไปของการดำเนินงานคือ

  • นักเรียนเลือกทำโครงงานตามความสนใจและสมัครใจ ไม่กำหนดกรอบหรือขอบเขตให้ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เข้าร่วมค่ายแรกจนถึงค่ายสุดท้ายในแต่ละรุ่น

  • โครงการฯ สนับสนุนทุนทำโครงงาน 5,000 บาท/คน

  • สามารถทำโครงงานได้ทั้งที่โรงเรียน หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน(ผ่านการประสานงานจากโครงการฯ) และที่บ้าน (นักเรียนบางคนสร้างสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง ต้องกางมุ้งในห้องนอนสำหรับเพาะเลี้ยงลูกน้ำยุง)

  • คณะทำงานจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ในกรณีที่ต้องการผู้ชำนาญการเฉพาะ ทีมจากมจธ.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก แต่ก็ได้ติดต่อนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยถ้าเป็นไปได้ ให้คำปรึกษาผ่านทางอีเมลล์ โทรศัพท์ และไปเยี่ยมถึงที่ (ถ้ามีโอกาส)
  • มีการเสนอผลงานโครงงานที่ทำมาระหว่างปีในค่ายที่สอง และเสนอผลงานในรอบปีในค่ายครั้งสุดท้ายเดือนพฤษภาคม

 

   การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
ข้อมูลโครงงาน JSTP 9 25086
ข้อมูลโครงงาน JSTP 8 16514
ข้อมูลโครงงาน JSTP 7 9953
ข้อมูลโครงงาน JSTP 6 8979
ข้อมูลโครงงาน JSTP 5 13171
ข้อมูลโครงงาน JSTP 4 8120
ข้อมูลโครงงาน JSTP 3 9587
ข้อมูลโครงงาน JSTP 2 8994
ข้อมูลโครงงาน JSTP 1 10267
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 9
Top