Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น16 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 09 กันยายน 2013

โครงการJSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการรุ่น 16 ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น 16

 

 • นักเรียนที่ยังไม่มีโครงงานขอให้แจ้งชื่่อกับ ผู้ประสานงานฯ หรือทางเว็บไซท์แห่งนี้ โดยผู้ที่ยังไม่มีชื่่ออาจารย์พี่เลี้ยงจะประกาศให้ทราบต่อไป
 • กรณีชื่อโครงงาน/ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ มีการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ขอให้แจ้งกับ ผู้ประสานงานโครงการฯประจำภูมิภาค
 • หลังจากที่ทราบชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงขอให้นักเรียนติดต่อกลับไปยังอาจารย์ ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์(ถ้ามี) เพื่อปรึกษา วางแผนการทำโครงงาน
 • เนืองจาก งบประมาณปี 2556 ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินทุน จำนวน 5000 บาท ต้องเลื่อนออกไป โดยคาดว่าในเดือนตุลาคม จะเริ่มแจ้งจดหมายติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อแจ้งการรับทุนทำโครงงาน และทำสัญญารับทุนทำโครงงานฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่คาดว่าจะไม่สามารถทำโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความร้บผิดชอบในการรับทุนทำโครงงานฯ เนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งโครงงานและไม่ได้แจ้งผลการทำงานให้ กับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโครงการฯทราบแม้จะรับทุนไปแล้ว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 15 มิถุนายน 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top