Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 15 กรกฎาคม 2014

ขอเชิญนักเรียนในโครงการJSTP ม.ต้น เข้าร่วม ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรม เรื่อง "การวิเคราะห์ปริมาณทาง ฟิสิกส์" รายละเอียด

กำหนดการ จัดโดย คณะทำงาน JSTP ม.วลัยลักษณ์

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่าย

การรับสมัคร: รับนักเรียน JSTP เข้าร่วมจำนวน 25 คน (พิจารณาจากรุ่น 17 ก่อนและ ลำดับที่ลงทะเบียน)
รับสมัคร: ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 (กรณีที่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครก่อนเวลากำหนด และประกาศรายชื่อในวันถัดมา)
ประกาศรายชื่อ: วันที่ 26 กรกฏาคม 2557


หมายเหตุ:

1.ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไปและกลับ กทม. -นครศรีธรรมราชเอง เป็นเงิน 2,000 บาท โดยประมาณ

2. สำหรับนักเรียนในภาคใต้ที่ลงทะเบียน ให้ประสานกับ พี่อ้วน 084 446 6474 โดยตรงเรื่องการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

3. นักเรียนต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม

สามารถประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ (มจธ.) คุณณัฏฐณิชา ตระการจินดานนท์ อีเมล nutthanicha.tra@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 089-184-2228 และ (ม.วลัยลักษณ์) คุณอาทิตย์ จรจรัส โทรศัพท์ 084 446 6474

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 16 กันยายน 2014 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top