Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่ายย่อยรุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำหนดการ

การรับสมัคร: รับนักเรียน JSTP เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 รับจำนวน 40 คน (พิจารณาจากรุ่น 17 ก่อน และรุ่นพี่จะพิจารณาจากลำดับที่ลงทะเบียน)
รายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
และประกาศรายชื่อผู้ข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมไปด้วย

1. เครื่องใช้ส่วนตัว หมวก เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น (สำหรับกิจกรรมการเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดการแต่งกายในค่าย)

2. ยารักษาโรคประจำตัว

หมายเหตุ
1. ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับเอง

2. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

2.1. ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายจักรกฤษณ์ ศรีแสง
โทร 092-030-8847 หรือ 02-579-0588 ต่อ 1011
อีเมล jakkritoneku@gmail.com

2.2 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวณัฏฐณิชา ตระการจินดานนท์
โทร 089-184-2228
อีเมล nutthanicha.tra@gmail.com

2.3 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์
โทร 091-873-2525
อีเมล kuntee@g.sut.ac.th

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 05 ธันวาคม 2014 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top