Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่าย JSTP 17 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2015

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน - วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กำหนดการ

ลงทะเบียนร่วมค่าย JSTP17/3

 

ค่าย นี้ให้สิทธิ์กับนักเรียนรุ่น 17 ก่อน และ รับรุ่นพี่ จะพิจาณาเข้าร่วมตามความเหมาะสม ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558 และ ประกาศรายชื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558

การเดินทาง

ขาไป: นักเรียนที่จะไปพร้อมกับคณะมาลงทะเบียน และขึ้นรถบัสปรับอากาศ ที่ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แผนที่) เวลา 07.30 น.จนถึง 08.30 น. สำหรับผู้ที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสะดวกจะเดินทางไปด้วยตนเองกรุณาติดต่อกับผู้ประสานงาน เพื่อนัดหมายสถานที่นัดพบ


ขากลับ: รถจะออกจากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 13.00 น. วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 โดยเดินทางกลับมาส่งนักเรียน ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมาณ 15.30 น.

 

ผู้ร่วมค่าย ขอให้จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด หมวก ยาแก้แพ้ ต่างๆ ให้เรียบร้อย

สำหรับ นักเรียนรุ่น 17 จะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานดังนี้

1. การนำเสนอผลงาน

การ นำเสนอผลงานจะใช้เวลาช่วงค่ำของวันที่ 3 -6 เมษายน สามารถใช้ได้ทั้ง Power point หรือ แผ่นใส นำเสนอ หรือหากมีเอกสารประกอบมาแจกผู้ร่วมประชุม ให้เตรียมไปด้วย และให้ทุกคนทำ โปสเตอร์นำเสนอโครงงาน ขนาด A1 (59.4* 84.1 cm) โดยจะติดรูปภาพการทดลองและ เขียนสรุปบทคัดย่อ / ผลการทดลอง / กราฟ หรือเรื่องต่างๆ ที่ ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่อง ที่เราได้ทำ โดยย่อ ลงไป อย่าลืมเขียนชื่อตนเอง ชื่อโครงงาน และ อาจารย์พี่เลี้ยง ไม่กำหนดขนาด/ฟอนต์ ตัวอักษร และ รูปแบบ ของโปสเตอร์ โปสเตอร์นี้จะนำไปติดไว้ บริเวณใกล้เคียงกับ ห้องที่ใช้นำเสนอผลงาน

สำหรับ การพูดนำเสนอโครงงาน

มี เวลานำเสนอกัน 20 นาที (10 นาที พูด / 10 นาที ถาม) ดังนั้น จะต้องสรุปใจความสำคัญของงานให้ได้ภายใน 10 นาที ไม่ ควรพูดเกินเวลาที่กำหนดเพราะจะกินเวลาของท่านอื่นๆ (ลองซ้อมพูดคนเดียวก่อนและดูเวลา ที่บ้านก็ได้ครับ) โดย รุ่น 16 จะเป็นผู้ควบคุมเวลาและจัดการนำเสนอทั้งหมด

2. การจัดส่งโครงงาน
น้องๆ คนไหนที่เขียนรายงานโครงงานเสร็จแล้ว (
รูปแบบโครงงาน) ให้นำรายงานมาส่ง โดยเป็นต้นฉบับ 1 ชุด และ ถ่ายเอกสารสำเนาพร้อมเย็บเล่ม 2 ชุด รวมถึง ส่งไฟล์ข้อมูลที่พิมพ์ในเอกสาร word และไฟล์นำเสนอ Power point ใส่แผ่น cd หรือ flashdrive มาส่งด้วยครับ และผู้ที่ทำโครงงานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ขอให้เขียนโปรแกรมใส่แผ่น cd มาส่งด้วยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ต้องจัดส่งมี 3-4 ส่วน
1.รายงาน 3 ฉบับ (ต้นฉบับ 1 และ สำเนา 2 ) 2. ไฟล์ word 3. ไฟล์ power point 4.โปรแกรม (เฉพาะโครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ส่วน น้องคนไหนที่โครงงานยังไม่เสร็จ ให้นำเสนอส่วนที่ตนเองได้ทำไปแล้วครับ หลังจากนั้น นำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ JSTP แบ่งเป็น 5 เรื่อง

1. การจัดเลี้ยง - มีรูปแบบการจัดงาน แบบ Cowboys Night
2. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน – โดยจะแบ่งกลุ่มนักเรียนในช่วงจัดกิจกรรมค่าย นักเรียนสามารถเตรียมการแสดงในช่วงกลางคืนหลังจากเสร็จกิจกรรมของทุกวัน

3. การประกวดการแต่งกาย – ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมชุดหรืออุปกรณ์ Cowboys เพื่อร่วมประกวดการแต่งกาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน

4. การมอบประกาศนียบัตรและการกล่าวให้โอวาทนักเรียน – โดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

5.จัด ทำหนังสือ รุ่น 17 และเสื้อ รุ่น 18 น้องๆ จะมีเวลาช่วงกลางคืนของทุกวัน ในการร่วมกันทำกิจกรรมทั้ง 2 ส่วนนี้ โดยจะมีรุ่นพี่เป็นผู้ช่วยเหลือ

หากมี ข้อสงสัยอื่นๆสามารถโทรมาสอบถามได้ ทีผู้ประสานงาน
คุณณัฏฐณิชา (มจธ.) 089-184-2228
คุณจักกฤษณ์ (ม.เกษตรศาสตร์)
092-030-8847

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 24 มีนาคม 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top