Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย 17/3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 24 มีนาคม 2015

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน - วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการ

 

รายชื่อนักเรียนร่วมค่าย JSTP17/3

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่สถานที่ลงทะเบียน)
 • วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถึงเวลาประมาณ 15.30 น.
 • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว (กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่) นำไปให้พร้อม
 • การแต่งกาย ชุดไปรเวท กางเกงขาสั้นใส่ได้ (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน) ทั้งนี้ เนื่องจากอากาศและแดดร้อนมาก ขอให้นักเรียนเตรียมเสื้อกันแดด หมวก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมมาพร้อมด้วย

หมายเหตุ; เนื่องจากมีเหตุให้ต้องปรับตารางกิจกรรม จึงให้นักเรียนตรวจสอบการเดินทางและสถานที่ทำกิจกรรมให้ละเอียด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานทุกศูนย์ หรือ คุณจักรกฤษณ์ ศรีแสง ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 092-030-8847 หรือ โทร 02-579-0588 ต่อ 1011

กิจกรรม แบ่งเป็น 4 ช่วง
ช่วงที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ทำกิจกรรมที่อาคารวชิรานุสรณ์
ช่วงที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 19.00 - 21.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ทำกิจกรรมที่ ห้อง lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ช่วงที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 19.00 – 21 .00 น. ถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ทำกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ช่วงที่ 4 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี
แล้วเดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสวัสดิภาพ เวลาประมาณ 15.30 น.

(นักเรียนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเฉพาะบางวัน กรุณาตรวจสอบสถานที่ทำกิจกรรมให้เรียนร้อยและถูกต้อง หากไม่แน่ใจโปรดติดต่อผู้ประสานงาน)
ผู้ร่วมค่าย ขอให้จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด หมวก ยาแก้แพ้ ต่างๆ ให้เรียบร้อย
สำหรับ นักเรียนรุ่น 17 จะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานดังนี้

1. การนำเสนอผลงาน

ขอให้นักเรียนเตรียมตัวนำเสนอมาให้พร้อม เนื่องจากการนำเสนอจะอยู่ช่วงต้นของค่าย
คือ วันที่ 3 -4 เมษายน ช่วงเวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้อง lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร สวทช. สำหรับเอกสารการนำเสนอสามารถใช้ได้ทั้ง Power point หรือ แผ่นใส หรือหากมีเอกสารประกอบมาแจกผู้ร่วมประชุม ให้เตรียมไปด้วย และให้ทุกคนทำ โปสเตอร์นำเสนอโครงงาน ขนาด A1 (59.4* 84.1 cm) โดยจะติดรูปภาพการทดลองและ เขียนสรุปบทคัดย่อ / ผลการทดลอง / กราฟ หรือเรื่องต่างๆ ที่ ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่อง ที่เราได้ทำ โดยย่อ ลงไป อย่าลืมเขียนชื่อตนเอง ชื่อโครงงาน และ อาจารย์พี่เลี้ยง ไม่กำหนดขนาดฟอนต์ ตัวอักษร และ รูปแบบ ของโปสเตอร์ โปสเตอร์นี้จะนำไปติดไว้ บริเวณใกล้เคียงกับห้องที่ใช้นำเสนอผลงาน (ลำดับการนำเสนอจะแจ้งหลังเสร็จกิจกรรมวันที่ 2 เมษายน 2558)

สำหรับการพูดนำเสนอโครงงาน

มีเวลานำเสนอกัน 20 นาที (10 นาที พูด / 10 นาที ถาม-ตอบ) ดังนั้น จะต้องสรุปใจความสำคัญของงานให้ได้ภายใน 10 นาที ไม่ ควรพูดเกินเวลาที่กำหนดเพราะจะกินเวลาของท่านอื่นๆ (ลองซ้อมพูดคนเดียวก่อนและ
ดูเวลาที่บ้านก็ได้ครับ) โดยรุ่นพี่จะเป็นผู้ควบคุมเวลาและจัดการนำเสนอทั้งหมด

2. การจัดส่งโครงงาน
น้องๆ คนไหนที่เขียนรายงานโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (
รูปแบบโครงงาน) ให้นำรายงานมาส่ง โดยเป็นต้นฉบับ 1 ชุด และ ถ่ายเอกสารสำเนาพร้อมเย็บเล่ม 2 ชุด รวมถึง ส่งไฟล์ข้อมูลที่พิมพ์ในเอกสาร word และไฟล์นำเสนอ Power point ใส่แผ่น CD หรือ flash drive มาส่งด้วยครับ และผู้ที่ทำโครงงานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ขอให้เขียนโปรแกรมใส่แผ่น CD มาส่งด้วยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ต้องจัดส่งมี 3-4 ส่วน คือ
1.รายงาน 3 ฉบับ (ต้นฉบับ 1 และ สำเนา 2 )
2. ไฟล์ word
3. ไฟล์ power point หรือ แผ่นใส
4.โปรแกรม (เฉพาะโครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ส่วนน้องคนไหนที่โครงงานยังไม่แล้วเสร็จ ให้นำเสนอส่วนที่ตนเองได้ทำไปแล้วครับ หลังจากนั้น นำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ครับ

3. กิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายฯ JSTP โดยจัดงาน วันที่ 7 เมษายน 2558 แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1. การจัดเลี้ยง - มีรูปแบบการจัดงาน แบบ Cowboys Night

2. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน – โดยจะแบ่งกลุ่มนักเรียนในช่วงจัดกิจกรรมค่าย นักเรียนสามารถเตรียมการแสดงในช่วงกลางคืนหลังจากเสร็จกิจกรรมของทุกวัน

3. การประกวดการแต่งกาย – ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมชุดหรืออุปกรณ์ Cowboys เพื่อร่วมประกวดการแต่งกาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน

4. การมอบประกาศนียบัตรและการกล่าวให้โอวาทนักเรียน – โดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม

4. การจัดทำหนังสือรุ่น รุ่นที่ 17 และการออกแบบเสื้อรุ่น ให้กับ รุ่นที่ 18 โดยนักเรียนจะมีเวลาช่วงกลางคืนของทุกวัน (หลังเสร็จกิจกรรม) และวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ในการร่วมกันทำกิจกรรมทั้ง 2 ส่วนนี้ โดยจะมีรุ่นพี่เป็นผู้ช่วย

หากมี ข้อสงสัยอื่นๆ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีผู้ประสานงานแต่ละท่าน

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 24 มีนาคม 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Nature

Who's Online


Top