Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย 17/3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 24 มีนาคม 2015

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน - วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการ

 

รายชื่อนักเรียนร่วมค่าย JSTP17/3

  • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่สถานที่ลงทะเบียน)
  • วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถึงเวลาประมาณ 15.30 น.
  • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว (กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่) นำไปให้พร้อม
  • การแต่งกาย ชุดไปรเวท กางเกงขาสั้นใส่ได้ (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน) ทั้งนี้ เนื่องจากอากาศและแดดร้อนมาก ขอให้นักเรียนเตรียมเสื้อกันแดด หมวก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมมาพร้อมด้วย

หมายเหตุ; เนื่องจากมีเหตุให้ต้องปรับตารางกิจกรรม จึงให้นักเรียนตรวจสอบการเดินทางและสถานที่ทำกิจกรรมให้ละเอียด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานทุกศูนย์ หรือ คุณจักรกฤษณ์ ศรีแสง ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 092-030-8847 หรือ โทร 02-579-0588 ต่อ 1011

กิจกรรม แบ่งเป็น 4 ช่วง
ช่วงที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 17