Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่ายย่อย JSTP รุ่น 18 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2015

ขอเชิญนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายย่อย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 2 ระหว่าง 10-13 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา กำหนดการค่าย

การรับสมัคร: รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 2 รับจำนวน 30 คน (พิจารณาจากรุ่น 18 ก่อน และรุ่นพี่จะพิจารณาจากลำดับที่ลงทะเบียน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่ประสงค์จะเดินทางจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมาไป ด้วยกัน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเงินในวันลงทะเบียน (เดินทางโดยรถบัส ไปพร้อมกัน ขึ้นรถที่ มจธ.บางมด) (ไม่สามารถเบิกค่าเดินทางทางได้)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมไปด้วย
1. เครื่องใช้ส่วนตัว หมวกกันแดด เสื้อกันหนาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น
2. ยาสำหรับผู้มีโรคประจำตัว และจะต้องแจ้งผู้ประสานงานให้ทราบล่วงหน้าด้วย
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนางสาวกุลฒี รัตนรักษ์ โทร 091-8732525, 099-1624653 e-mail:poonsoub@gmail.com

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.myjstp.org จนถึง 20 พฤศจิกายน 2558 และประกาศรายชื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 16 สิงหาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top