Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่าย JSTP 18 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 15 มกราคม 2016

โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดการค่าย JSTP รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จ.กระบี่ กำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย JSTP18/3

จดหมายลาเข้าร่วมกิจกรรม (ฉบับจริงรับได้วันที่มาร่วมค่าย)

ค่ายนี้ รับนักเรียนจ านวน 80 คน ให้สิทธิ์กับนักเรียน JSTP รุ่นที่ 18 ก่อน และ JSTP รุ่นอื่นๆ จะ พิจารณาเข้าร่วมตามความเหมาะสม ลงทะเบียนได้ถึง วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 และ ประกาศรายชื่อ วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

การเดินทาง

ขาไป: นักเรียน JSTP ทุกคน จะต้องร่วมเดินทางเป็นหมู่คณะเท่านั้น ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 17.05 น. โดยรถไฟตู้นอน ชั้น 2 ปรับอากาศ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง (มารวมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ภายในเวลา 16.00 น. ) เพื่อเดินทางไปยังชุมทางทุ่งสง นครศรีธรรมราช และเดินทางต่อโดยรถบัสไปยังจังหวัดกระบี่ ส าหรับผู้ที่อยู่ภาคใต้และสะดวกจะเดินทางไปด้วยตนเอง กรุณาติดต่อกับผู้ประสานงาน (พี่ปอ) เพื่อนัดหมายสถานที่นัดพบ


ขากลับ: รถบัสออกจากจังหวัดกระบี่ไปยังสถานีรถไฟตรัง วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. และรถไฟออกเวลา 17.25 น. ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.35 น. ผู้ปกครองสามารถมารอรับนักเรียนได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

ผู้ร่วมค่าย ขอให้จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด หมวก ยาแก้แพ้ ต่างๆ ให้เรียบร้อย

สำหรับ นักเรียนรุ่น 18 จะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานดังนี้ รายละเอียด

1. การนำเสนอผลงาน
การนำเสนอผลงานจะใช้เวลาช่วงค่ำของวันที่ 4 - 5 เมษายน 2559 ใช้ Power point นำเสนอและหากมีเอกสารประกอบมาแจกผู้ร่วมประชุม ให้เตรียมไปด้วย และให้ทุกคนทำโปสเตอร์นำเสนอโครงงาน ขนาด A1 (59.4* 84.1 cm) โดยจะติดรูปภาพการทดลองและ เขียนสรุป บทคัดย่อ / ผลการทดลอง / กราฟ หรือเรื่องต่างๆ ที่ ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่อง ที่เราได้ทำ โดยย่อ ลงไป อย่าลืมเขียนชื่อตนเอง ชื่อโครงงาน และ อาจารย์พี่เลี้ยง ไม่กำหนดขนาด/ฟอนต์ ตัวอักษร และ รูปแบบ ของโปสเตอร์ โปสเตอร์นี้จะนำไปติดไว้บริเวณใกล้เคียงกับห้องที่ใช้นำเสนอผลงาน
สำหรับ การพูดนำเสนอโครงงานมี เวลานำเสนอ 15 นาที (7 นาที พูด / 8 นาที ถาม) ดังนั้น จะต้องสรุปใจความส าคัญของงานให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด ไม่ควรพูดเกินเวลา โดยนักเรียน JSTP รุ่นที่ 17 จะเป็นผู้ควบคุมเวลาและจัดการนำเสนอทั้งหมด


2. การจัดส่งโครงงาน
นักเรียน JSTP คนไหนที่เขียนรายงานโครงงานเสร็จแล้ว ให้นำรายงานมาส่ง โดยเป็นต้นฉบับ 1ชุด และ ถ่ายเอกสารสำเนาพร้อมเย็บเล่ม 2 ชุด รวมถึง ส่งไฟล์ข้อมูลที่พิมพ์ในเอกสาร Word และไฟล์นำเสนอ Power point ใส่แผ่น CD หรือ Flashdrive มาส่งด้วย และผู้ที่ท าโครงงานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ขอให้เขียนโปรแกรมใส่แผ่น CD มาส่งด้วย ดังนั้น สิ่งที่ต้องจัดส่งมี 3 - 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. รายงาน 3 ฉบับ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และ สำเนา 2 ฉบับ)
2. ไฟล์ Word
3. ไฟล์ Power point
4. โปรแกรม (เฉพาะโครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ส่วนนักเรียน JSTP คนไหนที่โครงงานยังไม่เสร็จ ให้นำเสนอส่วนที่ตนเองได้ทำไปแล้ว หลังจากนั้นนำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559


3. กิจกรรมต่างๆ
1. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน จะแบ่งกลุ่มนักเรียนในช่วงจัดกิจกรรมค่าย นักเรียนสามารถเตรียมการแสดงในช่วงกลางคืนหลังจากเสร็จกิจกรรมของทุกวัน
2. การมอบประกาศนียบัตรและการกล่าวให้โอวาทนักเรียน โดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม

3.จัดทำหนังสือ รุ่น 18 และเสื้อ รุ่น 19 น้องๆ จะมีเวลาช่วงกลางคืนของทุกวัน ในการร่วมกันทำกิจกรรมทั้ง 2 ส่วนนี้ โดยจะมีรุ่นพี่เป็นผู้ช่วยเหลือ


*** การรับสมัครจะรับผ่านระบบลงทะเบียน ซึ่งสามารถเข้าถึง ได้จาก http://www.myjstp.org (นักเรียนต้องเป็นสมาชิกของโครงการฯ และหากนักเรียนคนใดยังไม่ได้สมัครสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะเข้าลิ้งค์ลงทะเบียนได้) หากมีปัญหาในการสมัครสมาชิก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ochakaew@gmail.com

*** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน
เกศินี ปอ 083 3991743
พิมพ์วิภา ฝ้าย 089 8517017
กัญญาวี อาย 083 0355976
กุลฒี หน่อย 091 8732525

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 14 มีนาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Nature

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Top