Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP arrow ข่าวจาก สวทช. arrow ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น19
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น19 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 19 ปี พ.ศ.2559
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์59

กำหนดการสัมภาษณ์
- ส่วนกลาง วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
- การสัมภาษณ์ภาคเหนือ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559
- การสัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11-13 มีนาคม 2559
- การสัมภาษณ์ภาคใต้ วันที่ 5-6 มีนาคม 2559

รายละเอียดกำหนดการ (อัพเดตรายชื่อลงทะเบียนตามภูมิภาค)

ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน/เวลา : วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 07.30-17.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ชั้น 11 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนที่
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559


ภาค เหนือตอนล่าง
วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 / 08.00-12.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์)
แผนที่

ภาค เหนือตอนบน

วัน/เวลา :
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 / 08.00-12.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนที่

วัน/เวลา : วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 / 08.00-12.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
ห้องประชุมจุฬาภรณ 3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย แผนที่

ตารางเวลาลงทะเบียนภาคเหนือ กำหนดการลงทะเบียน

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัน/เวลา:
วันที่ 11-13 มีนาคม 2559/ 08.00-12.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 2.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3.โรงเรียนอุดรพิทยนุกูร จ.อุดรธานี

ตารางเวลาลงทะเบียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการลงทะเบียน

ภาคใต้ตอนกลาง

วัน/เวลา:
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 / 08.00-14.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่
: อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (ห้องสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ง)

ภาคใต้ตอนตอนล่าง
วัน/เวลา:
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 / 09.00-12.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
อาคารเรียน ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จ.สงขลา

ตารางเวลาลงทะเบียนภาคใต้ กำหนดการลงทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ (ในเวลาราชการ)
ภาคเหนือ: คุณพิมพ์วิภา (ม.เชียงใหม่) 089-851-7017
ภาคใต้: คุณเกศินี (ม.วลัยลักษณ์) 083 399 1743
ภาคอีสาน: คุณกุลฒี (มทส.) 099-1624653
กทม.และส่วนกลาง: คุณกัญญาวี (มจธ.) 097-141-4811


รายละเอียดการสัมภาษณ์

การแต่งกาย ชุดนักเรียน นำปากกาหรือดินสอมาด้วย
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง/คน (ไม่รวมเวลาลงทะเบียนหรือรอสัมภาษณ์)
1.เขียนเรียงความสั้นๆและทำโจทย์ปัญหาปลายเปิด 30 นาที
2.สัมภาษณ์ 30 นาที

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับมาที่ คุณกัญญาวี โทรศัพท์ 097-141-4811

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 16 สิงหาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top