Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่ายย่อย JSTP 19 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 08 กันยายน 2016

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึง วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 (รวมวันเดินทาง) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน (รับสมัครถึงวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2559) และจะประกาศผลนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายย่อยเสริมประสบการณ์ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 ค่ายนี้รับนักเรียน JSTP จำนวน 40 คนเท่านั้น และจะพิจารณานักเรียน JSTP รุ่นที่ 19 ก่อนตามลำดับการลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อ

ผู้เข้าร่วมค่ายกรุณาอ่านรายละเอียดการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายด้านล่าง

 

 

การเดินทาง (เดินทางพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)

 

ขาไป เดินทางวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 นักเรียน JSTP ทุกคนพร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เวลา 18.00 น. รถออก เวลา 19.30 น. ถึงสถานีรถไฟนครศรีฯ วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 10.55 น. (รถด่วน ขบวน 85 กทม.-นครศรีฯ นั่ง/นอนปรับอากาศชั้น 2) ผู้ปกครองสามารถมาส่งนักเรียนได้วันเวลาดังกล่าว

ขากลับ เดินทางวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 นักเรียน JSTP ทุกคนพร้อมกันที่สถานีรถไฟนครศรีฯ เวลา 14.00 น. รถออก เวลา 15.00 น. ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 06.30 น. (รถด่วน ขบวน 86 นครศรีฯ-กทม. นั่ง/นอนปรับอากาศชั้น 2) ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้วันเวลาดังกล่าว

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับนักเรียนที่มาร่วมค่าย

 

 

1. ชุดลำลอง รองเท้าผ้าใบ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น สายเดี่ยว หรือชุดที่ไม่สุภาพ แต่ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน

 

2. ของใช้ส่วนตัว ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม รองเท้าแตะสำหรับใส่อาบน้ำ

 

3. ยารักษาโรคประจำตัว แจ้งให้ผู้ประสานงานทราบล่วงหน้า

 

 

4. ของมีค่า กรุณานำมาเท่าที่จำเป็น หากเกิดการสูญหาย ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมค่ายไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากเป็นค่ายย่อย ทางโครงการจะรับผิดชอบในส่วนของกิจกรรม ที่พัก และอาหารเท่านั้น

 

ข้อตกลงร่วมกันเมื่อมาร่วมค่าย

 

1. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

2. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

3. ห้ามพูดคำหยาบ

4. ห้ามออกจากบริเวณที่พักและสถานที่จัดกิจกรรม

5. ห้ามเล่นการพนัน ยาเสพติด

 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อมาร่วมค่าย

 

1. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2. รับฟังความคิดเห็น มีเหตุมีผล ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ติดต่อผู้ประสานงาน ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ภาคใต้ ติดต่อ คุณเกศินี มาศคีรีวงศ์ (ปอ) 083 399 1743

ภาคอีสาน ติดต่อ คุณกุลฒี รัตนรักษ์ (หน่อย) 091 873 2525

ภาคเหนือ ติดต่อ คุณพิมพ์วิภา ธีระวรัญญู (ฝ้าย) 089 851 7017

ภาคกลาง ติดต่อ คุณกัญญาวี สามันตะกูล (อาย) 097 141 4811

หมายเหตุ สามารถชำระค่าเดินทางได้ในวันลงทะเบียนที่ คุณกุลฒี รัตนรักษ์ เป็นจำนวนเงิน 800 บาท

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 08 พฤศจิกายน 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Nature

Who's Online


Top