Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP arrow ข่าวจาก สวทช. arrow ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น21
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น21 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 29 มกราคม 2018

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 21 ปี พ.ศ.2561
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์61


กำหนดการสัมภาษณ์


ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน/เวลา : วันส อา ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 / 08.00-17.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ชั้น 13 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนที่
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง

 

ภาค เหนือตอนบน-ล่าง
วัน/เวลา: วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 10-11 มีนาคม 2561 / 09.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ตารางเวลาลงทะเบียน :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ภาคใต้ตอนบน-ล่าง
วัน/เวลา:
วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 / 09.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ตารางเวลาลงทะเบียน :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ภาค อีสานตอนตอนล่าง
วัน/เวลา:
วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 17-18 มีนาคม 2561/ 09.00-16.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ตารางเวลาลงทะเบียน :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ
ภาคใต้: คุณเกศินี (ปอ) (ม.วลัยลักษณ์) 083-399-1743

ภาคอีสาน: คุณกุลฒี (ม.เทคโนฯสุรนารี) 091-873-2525

กทม.และส่วนกลาง: คุณสิริอร (วา) (มจธ.) 080-288-5378

รายละเอียดการสัมภาษณ์

การแต่งกาย ชุดนักเรียน นำปากกาหรือดินสอมาด้วย
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง/คน (ไม่รวมเวลาลงทะเบียนหรือรอสัมภาษณ์)
1.เขียนเรียงความสั้นๆและทำโจทย์ปัญหาปลายเปิด 30 นาที
2.สัมภาษณ์ 30 นาที

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับมาที่ คุณสิริอร โทรศัพท์ 080-288-5378 (ในเวลาราชการ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 29 มกราคม 2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top