Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow สมาชิก
สมาชิก ม.ต้น PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 22 มิถุนายน 2007

 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนร่วมหลัก 2 กลุ่มได้แก่

1.กลุ่มนักเรียนในโครงการ

2.กลุ่มนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและผู้ช่วย 

 
    โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯแต่ละคนจะมีพี่เลี้ยง
(Mentor)ประจำตัวจากโครงการฯคอยดูแลให้คำปรึกษาในระหว่างการทำโครงงานและรวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ที่เด็กอยากจะปรึกษา ทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตฯลฯ และมีผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยประสานงานให้ความช่วยเหลืออีกต่อหนึ่ง   กลุ่มนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ส่วนใหญ่เป็น อาจารย์/นักวิจัย  จากมหาวิทยาลัยที่เป็นทีมคณะทำงานกลุ่ม ม.ต้น และโครงการฯคาดหวังว่าการผ่านประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆของพี่เลี้ยง รวมถึงการมีผลงานวิจัยในเรื่องที่เด็ก/เยาวชนสนใจจะเป็นแนวกระตุ้นอย่างดีให้กับเด็กเยาวชนได้ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 22 มิถุนายน 2007 )
 
Top