Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow ค่ายวิทยาศาสตร์ arrow ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 1
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 มิถุนายน 2007

ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2541-2542

 

กิจกรรม

รายละเอียด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รุ่นที่ 1

ครั้งที่ 1

เมย.41

สถานที่: สวทช./ มจธ./ สวนพฤษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้(ปราจีนบุรี)

-   กิจกรรมบรรยายพิเศษ  และเยี่ยมชม

    ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติ 

-   กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น

    Capillary Action  การจำแนกพันธุ์ไม้ 

    ตรรกกะการจำแนกสิ่งของ  และ  

     Hovetcraft เป็นต้น

-   ทัศนศึกษาธรรมชาติ ณ ป่ารอยต่อ 5

 จังหวัด

-   เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์/นักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง
-   ทราบความสามารถและความถนัดของเยาวชน
-   เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 1

ครั้งที่ 2

4 กค. 41

สถานที่: สวทช. มจธ.

-   กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

-   การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์

-   กิจกรรมนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

-   เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์

-   เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาด้านการนำเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 1

ครั้งที่ 3

23-24 ตค.41

สถานที่: มจธ./.ศิลปากร (นครปฐม)

 

-   กิจกรรมคอมพิวเตอร์ Microworlds

-   สาธิตเทคโนโลยี DNA sequencing 

-   การบรรยายเรื่อง อารยธรรมยุคโบราณในประเทศไทย 

-   ทัศนศึกษาพื้นที่โบราณสถาน และ

-   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (นครปฐม)

-   กิจกรรมทดลองทำเครื่องปั้นดินเผา ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

-   เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการสร้างกำหนดการ หรือเรื่องราวแบบ Constructionism

-   เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ DNA sequencing

-   เด็กและเยาวชนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมยุคโบราณในประเทศไทย

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 1

ครั้งที่ 4

ธค.41

สถานที่: สวทช./วังตะไคร้(นครนายก)

-   กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

-   ทัศนศึกษาเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  น้ำตกไทรยองหิน และวังตะไคร้

 

-   เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการทำวิจัย

-   เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และประสบการณ์การเดินป่า

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า
Top