Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow ค่ายวิทยาศาสตร์ arrow ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 3
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 มิถุนายน 2007

ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 พ.ศ.2543-2544

 

กิจกรรม

รายละเอียด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 1

พค. 43

สถานที่: มจธ./นาเกลือ/ป่าชายเลน(สมุทรปราการ)

 

 

-  ทัศนศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมประมง  การแปรรูปเนื้อปลา /แพปลาสมุทรสาคร/การทำนาเกลือ /ป่าชายเลน

 

- กิจกรรมการทดลองวัดความถ่วงจำเพาะและเก็บข้อมูลของน้ำทะเลในนาเกลือ

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่องความเค็มกับสิ่งมีชีวิต

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง Polymer

- เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์/นักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง

 

- เด็กและเยาวชนได้ทำงานร่วมกัน

 

- เด็กและเยาวชนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครที่เกี่ยวข้องกับทะเล และเรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชุมชน

 

- สร้างความต่อเนื่องจากการทัศนศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อนำไปทดลองและ ปฏิบัติงานในห้องทดลอง

 

- เด็กและเยาวชนได้ทักษะทางการตั้งสมมุติฐานและร่วมกันค้นหาคำตอบปัญหาทางวัสดุศาสตร์

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 2

ตค. 43

สถานที่: มจธ.

 

 

 

 

- เรียนรู้ด้วย Constructionism Lab ในกิจกรรมออกแบบ Electronic Magazine

 

- ทัศนศึกษาห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ /ห้องทดลอง เลเซอร์ /ห้องทดลอง SEM

- เด็กและเยาวชนได้ฝึกการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดสร้างเป็น Electronic Magazine นำเสนอต่อเพื่อนๆ

 

- เด็กและเยาวชนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม

 

- เด็กและเยาวชนเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานและการทำงานของนักวิจัยและศึกษาเครื่องมือต่างๆที่ใช้จริงในห้องทดลอง

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 3

เมย.44

สถานที่: มจธ./มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(นครศรีธรรมราช)

 

-  เดินทางโดยรถไฟไปยัง.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

- บรรยายพิเศษเรียนรู้ภูมิศาสตร์ภาคใต้

 

- ทัศนศึกษาวิถีชีวิตชุมชนใน จังหวัดนครศรีธรรมราช /หมู่บ้านคีรีวงศ์/ หนังตะลุง /การเผาถ่าน /โรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซขนอม

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง การเผาไหม้

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง การหายใจของสิ่งมีชีวิต

 

- การจัดการแสดงในพิธีปิดค่าย รุ่นที่ 3

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางโดยรถไฟและได้พบเห็นสภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองต่างๆที่อยู่ตลอดทางรถไฟผ่าน

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์ของภาคใต้และลักษณะชุมชนวัฒนธรรมที่แตกต่างกับตนเอง

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ โรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซ

 

- เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและทดสอบการเผาไหม้ ปัจจัยต่างๆที่เกิดการเผาไหม้และความรู้เกี่ยวกับการใช้อากาศสำหรับการหายใจของสิ่งมีชีวิต

 

- เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆและฝึกฝนการทำงานเป็นทีม

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top