Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow ค่ายวิทยาศาสตร์ arrow ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 6
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 6 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 มิถุนายน 2007

ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 พ.ศ.2546-2547

 

กิจกรรม

รายละเอียด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รุ่นที่ 6

ครั้งที่ 1

12 –16 .. 46

สถานที่ : มจธ./มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร์ กำแพงแสน

 

-   เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

-   กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

 

-   กิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่

 

-   กิจกรรมทดลองเรื่อง ความเร็วสุดท้ายใน

 

-   การตกของวัตถุ

 

-   กิจกรรมทดลองการทำข้าวหลาม การวัดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำข้าวหลาม

 

-   ทดลองการดำนา

 

-   บรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ” “การสืบพันธุ์

 

-   กิจกรรมสาธิตการรีดน้ำเชื้อสุกร สาธิตการรีดน้ำเชื้อปลาตะเพียน   

 

-   กิจกรรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

-   กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

 

-   เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ

 

-   เด็กและเยาวชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและตอบปัญหาของปัจจัยที่เกี่ยวกับความเร็วสุดท้ายในการตกของวัตถุ

 

-   เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

-   เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพ และการสืบพันธุ์

 

-   เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้ถึงพิธีกรรมทางศาสนา

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 6

ค่ายเสริม

16 – 17 .. 46

สถานที่: มจธ.บางขุนเทียน

 

 

- บรรยายพิเศษเรื่อง Nanoscience and Nanotechnology

 

- กิจกรรมทดลองและบรรยายด้านไฟฟ้าเคมี

 

- แข่งขันกีฬาฟุตบอล

 

- กิจกรรมการทดลองด้านเซลล์เชื้อเพลิง

 

- การทดลองด้านแบตเตอรี่

 

- งานเลี้ยงรวมรุ่น JSTP .ต้นรุ่นที่ 1 – 6

 

- เด็กและเยาวชนเกิดความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับ Nanoscience and Nanotechnology

 

- เด็กและเยาวชนเกิดความรู้และทักษะด้านไฟฟ้าเคมี

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่จากการปฏิบัติจริง

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 6

ครั้งที่ 2

6–11 .. 46

สถานที่: มจธ./มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

สุรนารี(นครราชสีมา)

 

- กิจกรรม “Creative Writing”

 

- ปรึกษาติดตามความก้าวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง ไฟ

 

- บรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิตกับแสงอาทิตย์

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง แสงสีกับการสังเคราะห์แสงของพืช

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง กังหันเติมอากาศ

 

- กิจกรรมบรรยายและเยี่ยมชมจากวงจรชีวิตแมลงถึงการผลิตผ้าไหม ชมอุตสาหกรรมทอผ้าครบวงจร

 

- กิจกรรมการทดลองการใช้ดินเหนียวบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานทอผ้า

 

- ทัศนศึกษาชมฟาร์มมหาวิทยาลัย บรรยายเรื่องโคลนนิ่งและองุ่น เยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ อ.ปากช่อง

 

- กิจกรรมการทดลอง จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

 

- กิจกรรมบรรยายและเยี่ยมชม ไม้กลายเป็นหินได้อย่างไร

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการเขียน

 

- เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความคิดในการทำโครงงาน

 

- เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงเรื่องแสงจากการฟังบรรยายและทดลองปฏิบัติจริง

 

- เด็กและเยาวชนเรียนรู้วงจรชีวิตของไหมตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับ

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการ   โคลนนิ่ง

 

- เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของจุลินทรีย์

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 6

ครั้งที่ 3

29 มี.. – 3 เม.. 47

สถานที่ : มหาวิทยาลัยบูรพา(ชลบุรี)

- กิจกรรมเผยโฉมหาดบางแสน

 

- กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

 

- ทัศนศึกษาการทำอาหารทะเลแห้ง,ฟาร์มหอยนางรม  ณ หมู่บ้านชาวประมง

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง OTOP ปลาแห้ง

  

- กิจกรรมการทดลองในสถานที่จริงป่าชายเลนปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ณ    ป่าชายเลน เมืองใหม่ ชลบุรี 

 

- กิจกรรม Rally ป่าชายเลน โดยกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองทัพเรือ

 

- กิจกรรมหาดทราย/หาดดิน ฉันมีชีวิตอย่างไรกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก

 

- กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทน้ำปลา  

    

- กิจกรรมกินอยู่อย่างไทยให้คุณค่า 

   

-  งานเลี้ยงและพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีปิดค่ายเสริมประสบการณ์ รุ่นที่ 6

 

- เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพทางทะเล

 

- เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศน์

 

- เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

- เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์การทำน้ำปลาจากการเยี่ยมชมสถานที่จริง

 

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top