Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow ค่ายวิทยาศาสตร์ arrow ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 7
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 มิถุนายน 2007

ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 พ.ศ.2547-2548

 

กิจกรรม

รายละเอียด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รุ่นที่ 7

ครั้งที่ 1

10-14 พ.ค.47

สถานที :  มจธ./หอดูดาวเกิดแก้ว(กาญจนบุรี)

 

- กิจกรรมนาโนเทคโนโลยี 

 

- กิจกรรมการทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

 

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง “Bouncing Ball” ทดลองการตกของวัตถุ

 

- ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

 

- กิจกรรมด้านดาราศาสตร์ “การสร้างแบบจำลองวงโคจรของดาวศุกร์และวงโคจรของโลก”

 

- กิจกรรมดูดาว และการสร้างกล้องดูดวงอาทิตย์

 

- เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

- เด็กและเยาวชนเกิดความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับ Nanoscience and Nanotechnology

 

- เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตกของวัตถุและการกระดอน

 

- เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์การสร้างกล้องดูดาว การดูดาว และความรู้ด้านดาราศาสตร์

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 7

ค่ายเสริมครั้งที่  1

31 ก.ค.-2 ส.ค. 47

สถานที่ : มจธ.บางขุนเทียน

 

- การฟังบรรยายเรื่อง DNA,RNA และ Protein

 

- กิจกรรมการทดลอง การสกัด DNA จากเซลล์หลากหลายชนิด  DNA fingerprint  และการตัดต่อ DNA

- เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

- เด็กและเยาวชนเกิดความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับ DNA RNA และ Protein

 

- เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์การสกัด DNA และการตัดต่อ DNA

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 7

ครั้งที่ 2

18-24 ต. 47

สถานที่ : มจธ.บางขุนเทียน/มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ราชบุรี)

 

- ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนรู้กับการทำงานของสมอง” 

 

- บรรยายและทัศนศึกษาชุมชนเยาวราช 

 

- กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้โดย Learning Institute

 

- บรรยายและศึกษาวัฒนธรรมทวารวดี 

 

- กิจกรรมการทดลองการผลิตปูนขาวและปูนแดง

 

- บรรยายและกิจกรรมทดลองเรื่อง เตาหุงต้มประหยัดพลังงาน

 

- เด็กและเยาวชนเกิดความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้และการทำงานของสมอง

 

- เด็กและเยาวชนเกิดความรู้และได้ศึกษาวัฒนธรรมทวารวดี

 

- เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ด้านการผลิตปูนขาวและปูนแดงจากการปฏิบัติจริง

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 7

ครั้งที่ 3

8-15 พ.ค. 48

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- กิจกรรมบรรยายฟิสิกส์

 

- กิจกรรมทดลองอาบผ้าไหมโดยพลาสมา

 

- การบรรยายพิเศษเรื่อง JSTPใส่ใจสายน้ำ 

 

- การบรรยายพิเศษเรื่อง  Universe 

 

- ศึกษาสภาพป่าดอยอินทนนท์

 

- กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

 

- กิจกรรมบรรยายและสาธิต ศิลปะดนตรีกับความเป็นอัจฉริยภาพ   

 

- ศึกษาพรรณพืชและชนิดลักษณะของพืชของประเทศไทยภายในสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม

 

- ทัศนศึกษาวัดเชียงมั่น  และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ 

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์

 

- ได้ทดลองอบผ้าไหมโดยพลาสมา

 

- เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงเรื่องสายน้ำ

 

- เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

- เด็กและเยาวชนเรียนรู้และศึกษาสภาพป่าดอนอินทนนท์

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องศิลปะ  ดนตรีในด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอัจฉริยภาพ

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top