Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 5  ปี พ.ศ. 2545

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

นายสีหพล         อุทิตสาร

การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ควบคุมการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศในหอพัก

2

น.ส.กัลยามาศ   สิงห์นาคลอง

สามภูกาฬสินธุ์ย้อนถิ่นไดโนเสาร์

3

นายก้าวหน้า     สุขสุชะโน

คลื่นเรียกปลา (Fish Calling Waves)

4

น.ส.ธีรดา        เฉยชัยภูมิ

การชะลอเนื้อหมูเน่าด้วยหัวหอมใหญ่

5

น.ส.ภาวีรัตน์      นรางค์กูล

กระดาษจากฟางข้าว

7

น.ส.ชยานิน      ทับทิมใส

การศึกษาเปรียบเทียบการลดสารเม็ทธิลพาราไธออนในผักด้วยต้นผักบุ้งนาและต้นเทียนบ้าน

8

น.ส.ขัตติยา      มั่งคั่ง

ตรวจสอบการกลายพันธุ์ของมะปรางโดยวัดค่า pH ของใบ

9

น.ส.นันทพร      นนทฤาชา

การศึกษาวงจรชีวิตด้วงเต่าสีส้ม และด้วงเต่าลายหยัก

10

น.ส.วราภรณ์      เจริญจิตร

ใบขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้

11

น.ส.ทิพย์รำไพ     ธรรมมงกุฎ

การเร่งสีปลากัด

12

น.ส.นิศามณี       เจริญชนม์

making easy paper

13

น.ส.รวิพิมพ์      ศรีจารึก

แยกน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

14

น.ส.เอมิกา        มาหา

กระแสไฟฟ้ากับการเปลี่ยนแปลงของพืช

15

..สัณหทัย     ดิษสละ

เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ

16

..สิริญญา      ปราบริปูตลุง

สมุนไพรกำจัดมอด

17

นายสุขสันต์       อิทธิปัญญานันท์

ประสิทธิภาพน้ำยาบ้วนปากในการป้องกันโรคฟันผุ

18

..ศรัณยา       ศิริพฤกษ์พงษ์

กระติกทำน้ำอุ่นพลังงานเคมี

19

นายภาณุพล    มะโณเรศ

การวิจัยเพื่อพัฒนาผลผลิตยางพาราและคุณลักษณะของลำต้นด้วยการตัดต่อยีนทางพันธุกรรม

20

..สุพัตรา     อินทรโก

ถนอมมะนาวด้วยไคโตแซน

21

น.ส.ฎาพร       อาจหาญ

ประสิทธิภาพของผักพื้นบ้านอิสานในการต้านอนุมูลอิสระ

22

..สุชาดา    ปฐมกำเนิด

การศึกษาผลของสารปฏิชีวนะต่อการเจริญเติบโตของเชื้ออะโกรแบคทีเรียและการเจริญของเนื้อเยื่อมะเขือเทศ

23

น.ส.วิศรุตา     วุฑฒยากร

การจัดเรียงเมล็ดมีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร

24

..อัจฉรา     ไชยซาววงศ์

เฮื้อนผักหวาน

25

น.ส.นัยรัตน์     เหล่าประยูรศิริ

สารชีวภาพกำจัดปลวก

26

น.ส.ฐิติกานต์     วังอาภากุล

กำจัดลูกน้ำด้วย E.M.

27

นายพีรกิตติ์      คมสัน

พอลิพีรอลคราวน์อีเทอร์ พอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดใหม่

28

นาย อภิวัต        กมลรัตนา

การตกตะกอนของ BSA โดยสารสกัดของกระพี้จั่น

29

ด.ช.กฤษพร      สัจจวรกุล

ระบบดับไฟด้วยไอน้ำ

30

น.ส.วนิดา         บุญศรี

หม่อนกับไหมยังไงก็คู่กัน

31

น.ส. รพีพร       บัวหอม

สมุนไพรรักษาเอดส์

32

น.ส.อมราภรณ์     บัวหลวง

การรักษาค่าความเสถียรเชิงกลของน้ำยางโปรตีนต่ำ

33

นาย วิกรม        ชัยวัชรยุทธ

การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากใบนอและต้นบอระเพ็ดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides จากมะม่วงและมะละกอ 

34

..วิทิตา        คามวัลย์

รากโกงกางดูดแคดเมียม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top