Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 6 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 6  ปี พ.ศ. 2546

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

นายปรุฬห์                สนุ่นรัตน์ 

เปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ในการลดปริมาณแอมโมเนียในน้ำ

2

ด.ช.ณชนก                ทัพขลา

การสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในน้ำใช้แห่งสำคัญบางแห่ง

3

น.ส.ฑิฆัมพร             ถวัลย์ธนากร

บ้านประหยัดพลังงาน

4

ด.ช.ภาณุพงษ์           อนันตวัชกร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาคตัดกรวย

5

น.ส.ศิริพักตร์            เศวตชัยกุล

การลดปริมาณตะกั่วในน้ำโดยเปลือกหอยบางชนิด

7

นายจุฑาวุฒิ              อุตมเพทาย

การศึกษาสารสกัดยางรำเพยที่มีต่อแมลงสาบ

8

ด.ช.อิทธิกร               ปราการพิลาศ

โยเกิร์ตจากนมU.H.T หมดอายุ

9

นายอรัญ                   คำภาอินทร์

ใบไม้ให้ไฟฟ้า

10

ด.ญ.จุติภรณ์             ทัสสกุลพนิช

สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของข้าวหอมจันทร์

11

ด.ญ.ชญานิษฐ์           หอยสังข์  

รากกระทงสารขจัดคราบสกปรกมหัศจรรย์

12

นายศุภกร เลาหพิทักษ์วร

ผลกระทบของคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีต่อลูกน้ำและตัวโม่งของยุงในสกุล Culex

13

ด.ญ.ณัฐิณี ลักษณานันท์

อิทธิพลของแสงอาทิตย์ต่อสีของปลาหางนกยูง

14

น.ส.แจ่มจันทร์          จันทร์แจ้ง

พลาสเตอร์กันยุง       

15

นายภวัต                   เสรีตระกุล

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากกากน้ำตาลและน้ำตาลทรายแดง

16

นายสุธีรักษ์               ฤกษ์ดี      

รอยการกระจายของหยดน้ำหวาน

17

ด.ญ.วิชยา ไตรโชค   

การถ่ายทอดสีเนื้อแคนตาลูปทางพันธุกรรม

18

ด.ญ.วราภรณ์            เกตุอุไร    

seismometer การตรวจจับแผ่นดินไหวใต้ทะเล

19

ด.ช.พีรดนย์              พักตร์เพียงจันทร์

การย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชโดยเชื้อราและแบคทีเรีย

20

นายมารุตพงศ์           แสงเจริญถาวร

กล้องโทรทรรศน์แบบผสม

21

ด.ญ.เกศทิพย์      อิศรางกูร ณ อยุธยา

การสกัดคอลลาเจนจากเมมเบรนของเปลือกไข่ไก่เพื่อช่วยในการรักษาบาดแผลที่ผิวหนังของมนุษย์

22

นายเกรียงไกร           เหมนาค   

เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องสูบน้ำ

23

ด.ช.ชินวิช                ศรียืนยง  

การสกัดโปรตีนจากรังไหมเพื่อประโยชน์เป็นสารชีวภาพ

24

ด.ช.จิระพงศ์            อารินทร์  

เครื่องเลี้ยงปลาแบบอัตโนมัติ

25

ด.ช.ณัฏฐ์                  ปิยะปราโมทย์

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของภาพด้วยการจัดกลุ่ม

26

ด.ช.วงศกร               ลิ้มศิริ      

ความถี่เสียงของจิ้งหรีด

27

ด.ญ.กนกอร              แซ่อึ่ง       

การกำจัดปลวกโดยใช้น้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุการใช้งาน

28

ด.ช.ชัชชนก              ชูสวัสดิ์    

Polystyrene Wood

29

นายปิยชาติ               โพธิ์หย่า  

Photo Gallery

30

ด.ญ.ขนิษฐา              พิมพ์มั่น

สารชีวภาพกำจัดหอยเชอรี่

31

น.ส.ศิรส                   สุวรรณมณี

การกำจัดหนอนกระทู้ผักโดยใช้สารยับยั้งเอนไซม์เซลลูเลส

32

น.ส.สุกานดา             เจนจรัตน์

เส้นใยจากใบสับปะรด

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top