Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow เกี่ยวกับJSTP
เกี่ยวกับ JSTP PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2004

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน หรือ Junior Science Talent Project (JSTP)

       เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร ์ และเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา     โดยจะมีโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบค่ายเสริมประสบการณ์  การฝึกทำวิจัยในห้องปฎิบัตการ   การฝึกอบรมความรู้ต่างๆที่หลากหลาย ในเชิงสังคม และศิลปวัฒนธรรม    เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้  สามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่  ให้เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม   โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์ พี่เลี้ยง ที่เป็นอาจารย์  และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ คอยแนะนำ  ชี้แนะเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2007 )
 
Top