Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น 11 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 16 มกราคม 2008

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ ์   ในรุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2551  
       -> ประกาศ
ผลการคัดเลือก  นักเรียนที่ส่งใบสมัครหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2550

                             >>  รายชื่อนักเรียน กทม.และส่วนกลาง
                             >>  รายชื่อนักเรียน ต่างจังหวัด
                                                                                 

 ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์   
                           
                              >>  รายชื่อนักเรียน กทม.และส่วนกลาง
                             
>>   รายขื่อนักเรียน ภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง
                              >>   รายชื่อนักเรียน ภาคใต้ ตอนบน - ตอนล่าง 

                              >>   รายชื่อนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน - ตอนกลาง - ตอนล่าง

รายละเอียดการสัมภาษณ์
         
             
     ภาค กทม.และส่วนกลาง
            วัน/เวลา 
     วันเสาร์และอาทิตย์ที่  9 - 10  กุมภาพันธ์ 2551/ 09.00-16.00 น. 
            สถานที่      ห้องประชุม ชั้น 9  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <แผนที่ >       
                    
ภาคเหนือตอนบน
            วัน/เวลา 
      วันที่ 21- 22 กุมภาพันธ์ 2551/09.00-16.00 น. 
            สถานที่        อาคาร40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
           

               
                   
ภาคเหนือตอนล่าง
                วัน/เวลา          วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551/08.00-16.00 น.    
                สถานที่            ตึก 1 ห้องประชุมวังจันทร์  อาคารคณะครุศาสตร์  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก <แผนที่ >      
         
                     ภาคใต้ตอนบน
                วัน/เวลา        
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551/08.00-16.00 น.   
                สถานที่          
ห้องโสต อาคาร 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี                  
                    ภาคใต้ตอนล่าง
                วัน/เวลา         วันท20-21 มีนาคม 2551 /08.00-16.00 น.
  
                สถานที่           
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  จ.สงขลา

                  ภาคอีสานตอนล่าง
                วัน/เวลา        
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551
                สถานที่           อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 18206 และ 18208
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

                  ภาคอีสานตอนกลาง
                วัน/เวลา         วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม
  
                สถานที่          
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 
                  ภาคอีสานตอนบน
                วัน/เวลา        
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551
                สถานที่          ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์  มรภ.อุดรธานี

     การแต่งกาย    ชุดนักเรียน นำปากกาหรือดินสอมาด้วย
      รายละเอียด     
การสัมภาษณ์ใช้เวลา 1  ชั่วโมง/คน   (ไม่รวมเวลาลงทะเบียนและอื่นๆ)

                                1.เขียนเรียงความสั้นๆและทำโจทย์ปัญหาปลายเปิด 30 นาที
                                2.สัมภาษณ์ 30  นาที

  หมายเหตุ  : 1.ทางโครงการฯจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลไปยังที่อยู่ที่นักเรียนให้ไว้เพื่อยืนยันการคัดเลือก รวมทั้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ต่อไป 

   
 

 

       

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 10 มีนาคม 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Top