Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่าย JSTP 12 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 21 เมษายน 2009

ขอเชิญน้องๆ JSTP ม.ต้น เข้าร่วมกิจกรรมค่าย JSTP 12 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 4-9 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยกิจกรรมหลักจะเป็นด้าน สี และ เทคโนโลยีจากสิ่งทอ ครับ

****ประกาศรายชื่อรุ่นพี่ ที่ได้รับคัดเลือกร่วมค่าย 12/1*********************

รายชื่อนักเรียนรุ่น11

รายชื่อนักเรียนรุ่นพี่อื่นๆ

โดยพิจารณาจาก
1.ประวัติการเข้าร่วมโครงการฯ 2.ลำดับวันที่ที่ี่ตอบรับ 3.เนื่องจากจำนวนรุ่น11 เข้าร่วมค่ายมากครับ และด้วยจำนวนที่มากทำให้ทางคณะอาจารย์จัดกิจกรรมจำเป็นต้องจำกัดจำนวนรุ่นพี่รุ่นอื่นๆลงไปอีก
 
 
 
สิ่งที่ต้องเตรียม
1.ชุดแต่งกายที่มาค่ายสามารถแต่งตามสบายแต่สุภาพ พร้อมทั้งเตรียม หมวก รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้น
2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและนำยาประจำตัวมาด้วย
3.โครงการฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุและเตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ให้้

นักเรียนรุ่นที่ 11 และ 12 จะมีกำหนดการทดสอบ IQ/EQ ในวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการฯจึงขอความร่วมมือให้รุ่นที่ 11 เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของโครงการฯครับ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Nature

Who's Online


Top