Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
งดการจัดค่ายSCC ปี 2551
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 22 กรกฎาคม 2008

ประกาศจากโครงการJSTP ม.ต้นครับ ตามที่โครงการJSTP ได้ดำเินินการจัดค่าย Science City Camp (SCC) ในปี 2550 ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกนักเรียนจากผู้ที่ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมค่ายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 4 ค่ายนั้น สำหรับปีี 2551 เนื่องจากทางโครงการฯ ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดจัดค่ายดังกล่าวในปีนี้ครับ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 22 กรกฎาคม 2008 )
 
รายชื่อโครงงานวิทย์JSTP11 และนักวิทย์ฯพี่เลี้ยง
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 16 มิถุนายน 2008

โครงการJSTP ขอแจ้งรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์และรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงของนักเรียนJSTP รุ่น11 ครับ ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 16 มิถุนายน 2008 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ค่ายJSTP รุ่นที่11 ครั้งที่1 ม.ต้น และการทดสอบIQ/EQ รุ่น 10
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 22 เมษายน 2008
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น JSTP  ขอเชิญนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ   เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ของรุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 5-10  พฤษภาคม  2551   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิทยาเขตบางมด  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน    โดยหัวข้อหลักของค่ายครั้งนี้จะมีเป็นเรื่อง  กระบวนการรีไซเคิลขยะ  พลาสติค   การจัดการด้านขยะ   และการนำขยะกลับมาใช้งาน   ดูรายละเอียดกำหนดการได้ในไฟล์แนบครับ  ดาวน์โหลด  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2008 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 113 - 116 จาก 122

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top