Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่าย JSTP 13 ครั้งที่ 2
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 04 กันยายน 2010

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอแจ้งกำหนดการค่ายของนักเรียนรุ่น 13 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 53 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และพักที่ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา ไปดูรายละเอียดกันได้ที กำหนดการ โดยครั้งนี้จะรับนักเรียนทั้งหมด 50 คนเท่านั้นครับ และจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน จนถึง 27 กันยายน 2553 ประกาศผล