Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น14
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 05 กรกฎาคม 2011

โครงการJSTP ม.ต้น ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการรุ่น 14 ดังมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อโครงงานและอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่น 14 update

 

 • นักเรียนที่ยังไม่มีโครงงานขอให้แจ้งชื่่อกับ ผู้ประสานงานฯ หรือทางเว็บไซท์แห่งนี้ โดยผู้ที่ยังไม่มีชื่่ออาจารย์พี่เลี้ยงจะทยอยประกาศให้ทราบโดยเร็ว
 • กรณีชื่อโครงงาน/ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ มีการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ขอให้แจ้งกับ ผู้ประสานงานโครงการฯประจำภูมิภาค
 • หลังจากที่ทราบชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงขอให้นักเรียนติดต่อกลับไปยังอาจารย์ ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์(ถ้ามี) เพื่อปรึกษา วางแผนการทำโครงงานต่อไป
 • ระหว่างเดือน สิงหาคม 2554 ทางโครงการฯจะมีจดหมายติดต่อกลับไปยังนักเรียน เพื่อแจ้งการรับทุนทำโครงงานฯจำนวน 5,000 บาท และทำสัญญารับทุนทำโครงงานฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่คาดว่าจะไม่สามารถทำโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความร้ับผิดชอบในการรับทุนทำโครงงานฯ เนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งโครงงานและไม่ได้แจ้งผลการทำงานให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโครงการฯทราบ แม้จะรับทุนดังกล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะใน 2-3 ปีที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 27 กรกฎาคม 2011 )
 
ค่ายเสริมประสบการณ์ รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 08 เมษายน 2011

 

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอแจ้ง กำหนดจัดค่าย JSTP รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันเสาร์ที่ 7 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา กำหนดการ (pdf)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14/1 จำนวนทั้งหมด 91 คน


 • นักเรียน JSTP รุ่น 14 และรุ่นอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้จากแบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับรุ่นพี่่ขอจำกัดจำนวนนักเรียนโดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด และเวลาการลงทะเบียนก่อนหลัง ซึ่งจะแจ้งจำนวนให้ทราบอีกครั้ง
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่ มจธ.บางมด) ก่อนออกเดินทางไปยังสถานีพลังงานไฟฟ้า ลำตะคอง เวลา 09.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 นักเรียนเดินทางกลับจาก มทส. มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)
 • ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน JSTP รุ่น 14 ที่มารับนักเรียน (เฉพาะผู้ที่มาได้) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • นักเรียนรุ่น12 ที่ได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 จำนวน 5 คน จะนำเสนองานในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00 น. ณ มทส.
 • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว(กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่)
 • การแต่งกาย ชุดไปรเวท (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 )
 
ประกาศรายชื่อ JSTP14 ม.ต้น
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 07 มีนาคม 2011

โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2554

หมายเหตุ
1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณ์ที่เหมาะกับโครงการฯแบบ JSTP เป็นต้น

3.สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือก ทาง โครงการฯจะจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่สมัครทุกคนไว้ในฐานข้อมูล และหากมี กิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆทางโครงการฯ โดย สวทช. จะแจ้งข่าวกลับไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือเข้าไปติดตามกิจกรรมได้ที่ http://www.nstda.or.th/ssh/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 85 - 88 จาก 130

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Nature

Who's Online


Top