ติดต่อโครงการ
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 19 เมษายน 2014

ครงการ Junior Science Talent Project (JSTP) มีศูนย์ประสานงาน ได้แก่

1. ศูนย์ประสานงานระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มนักเรียนทุนระยะยาว

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)


2.ศูนย์ประสานงาน ที่ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2.1 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
อีเมล jstp.kmutt@gmail.com โทรศัพท์ 097-141-4811

2.2 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล 089-851-7017

2.3 ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
อีเมล
jstp.wu@gmail.com 083 399 1743

2.4 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
อีเมล kuntee@g.sut.ac.th 099-1624653

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 02 สิงหาคม 2016 )