ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ JSTP รุ่น 20 ระดับ ม.ต้น
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 25 มีนาคม 2017

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ

1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

2.นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับแจ้งให้มาเข้าค่ายครั้งที่ 1 รุ่นที่ 20 ในระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2560 ณ แหล่งเรียนรู้ใน จ.จันทบุรี

3.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโครงการฯ JSTP เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 21 มีนาคม 2018 )