ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น21
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 29 มกราคม 2018

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 21 ปี พ.ศ.2561
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์61


กำหนดการสัมภาษณ์


ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน/เวลา : วันส อา ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 / 08.00-17.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ชั้น 13 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนที่
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง

 

ภาค เหนือตอนบน-ล่าง
วัน/เวลา: วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 10-11 มีนาคม 2561 / 09.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ตารางเวลาลงทะเบียน :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ภาคใต้ตอนบน-ล่าง
วัน/เวลา:
วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 / 09.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ตารางเวลาลงทะเบียน :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ภาค อีสานตอนตอนล่าง
วัน/เวลา:
วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 17-18 มีนาคม 2561/ 09.00-16.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ตารางเวลาลงทะเบียน :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ
ภาคใต้: คุณเกศินี (ปอ) (ม.วลัยลักษณ์) 083-399-1743

ภาคอีสาน: คุณกุลฒี (ม.เทคโนฯสุรนารี) 091-873-2525

กทม.และส่วนกลาง: คุณสิริอร (วา) (มจธ.) 080-288-5378

รายละเอียดการสัมภาษณ์

การแต่งกาย ชุดนักเรียน นำปากกาหรือดินสอมาด้วย
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง/คน (ไม่รวมเวลาลงทะเบียนหรือรอสัมภาษณ์)
1.เขียนเรียงความสั้นๆและทำโจทย์ปัญหาปลายเปิด 30 นาที
2.สัมภาษณ์ 30 นาที

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับมาที่ คุณสิริอร โทรศัพท์ 080-288-5378 (ในเวลาราชการ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 29 มกราคม 2018 )