ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 21
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 21 มีนาคม 2018

Active Imageโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 21

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - วันที่ 8 เมษายน 2561

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 และจะแจ้งรายละเอียดและการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายให้ทราบในภายหลังทางเว็บไซต์ www.jstp.org
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
คุณสิริอร ชูวงศ์ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0802885378
jstp.kmutt@gmail.com

หมายเหตุ
1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโครงการฯ JSTP เป็นต้น

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 27 มีนาคม 2018 )