รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 21
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2018

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน (Junior Science Talent Project) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

Active Imageตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561

ผู้มีสิทธิ์สมัคร 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มี
ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิ
  ทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ 
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิ
  ทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก 
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิ
  ทยาศาสตร์สิรินธร

ดาวน์โหลดใสมัคร

 

 • ใบสมัครนักเรียน ม.ต้น (PDF) (DOC)
 • ใบสมัครนักเรียน ม.ปลาย (PDF) (DOC)

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 1436 , 1434  

โทรสาร 0 2564 7141  

e-mail : jstp@nstda.or.th