รายละเอียดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมตัวอย่างสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ล่าสุด

ทำความเข้าใจเรื่องสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รายละเอียดและความสำคัญในปี 2567 / 2024

สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินรูปแบบต่างๆ รวมถึงสัญญาเช่าซื้อรถกำลังเป็นที่นิยมมากในหลายๆ กรณี เพราะความเป็นลูกผสม ที่เป็นการตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์กับผู้เช่าในรายละเอียดว่าเมื่อจ่ายเงินค่าเช่าครบทรัพย์สินก็จะตกเป็นของผู้เช่าในที่สุด เพราะมีขั้นตอนการทำหรือดำเนินการไม่ซับซ้อน ราคาอาจสูงกว่าซื้อขายด้วยเงินสดแต่ก็ทำให้ไม่เสียเวลาไปกับการเก็บเงินเป็นก้อนเพราะความสำคัญคือสามารถมีทรัพย์สินได้แบบที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้เองสัญญาเช่าซื้อต่างๆ เช่นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็เลยเป็นที่สนใจของใครหลายคน แต่ในการจะทำสัญญาอะไรก็ตามแต่ ท่านผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ให้เช่าซื้อหรือผู้มาเช่าซื้อ ก็จะต้องดูในส่วนของรายละเอียดสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์เมืองไทยแคปปิตอลหรือสินเชื่อต่างๆ ในเอกสารให้ดีก่อนที่จะทำสัญญานั้น รวมถึงเข้าใจเหตุผลในการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ด้วย ซึ่งบทความนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจที่ท่านผู้อ่านอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและจัดการให้ถูกต้อง โดยสิ่งแรกที่จะต้องทราบก็คือ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ต่างกับสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือทรัพย์สินอื่นๆ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะซื้อรถยนต์คันนี้เป็นคนที่สองหรือซื้อรถยนต์คันแรกก็จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงนี้ประกอบการเช่าซื้อรถไปด้วย 

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และแบบฟอร์มสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แบบย่อ

 

สาเหตุที่ทำให้สัญญาเช่าซื้อรถยนต์แตกต่างจากสัญญาเช่าซื้อแบบอื่นๆ เพราะเป็นการ “เช่าให้งาน” ผ่านทางสถาบันการเงินที่ผู้ขายได้โอนทรัพย์สินไว้ เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไปแล้วท่านก็จะยังไม่ได้เป็นเจ้าของจนกว่าการชำระเงินจะครบถ้วน และในส่วนของสิ่งที่จะต้องมีในใบสัญญาเช่าซื้อรถนั้น ก็จะมีการระบุชื่อและข้อมูลส่วนตัวของฝ่ายผู้เช่าและฝ่ายผู้ซื้ออย่างชัดเจนครบถ้วน รวมถึงอายุและที่อยู่ปัจจุบันในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และข้อมูลในส่วนนี้จะแต่งเติมหรือบิดจากความเป็นจริงไม่ได้โดยเด็ดขาด และในตัวอย่างสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หลังจากที่ระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่าและผู้ให้เช่าซื้อ ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลว่าสิ่งที่จะเช่าซื้อ (ซึ่งในที่นี้คือเช่าซื้อรถยนต์) คืออะไร และการชำระเงินเพื่อเช่าซื้อจะต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ ในระยะเวลากี่ปีและงวดละกี่บาท ที่สำคัญสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยังจะต้องบอกด้วยว่าหากมีการชำรุดเสียหายของรถยนต์ หนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จะระบุว่าผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ โดยแบบฟอร์มสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายสินค้าแบบออนไลน์โดยทั่วไป 

การตกลงกันก่อนและหลังทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อการซื้อรถยนต์

เพราะเมื่อทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แล้ว ท่านผู้อ่านที่เป็นผู้ซื้อจะต้องทำการจ่ายชำระเงินตามงวดที่ได้ตกลงไว้กับทางผู้ให้เช่าซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยมากแล้วจะเป็นการจ่ายที่เสียดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็จะกำหนดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยไว้ในเอกสารซื้อรถยนต์ไว้ด้วย ดังนั้นนอกจากจะต้องทำการศึกษาข้อมูล และรายละเอียดในตัวอย่างสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรวมถึงสินเชื่ออื่นๆ ท่านผู้อ่านที่เป็นผู้เช่าซื้อก็จะต้องสามารถวางแผนทางการเงิน เพื่อให้การชำระเงินค่ารถที่ท่านเช่าซื้อเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นการผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และนำไปสู่การที่ท่านได้ครอบครองรถที่ท่านเช่าซื้อในที่สุด และฝั่งของผู้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ก็จะต้องปฎิบัติตัวตามสัญญา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเชิงของเนื้อหาสัญญาหลังจากที่ตกลงทำกันแล้ว เพราะอาจทำให้สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวกลายเป็นโมฆะได้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ว่าฝั่งไหนจะผู้เช่าซื้อหรือผู้ให้เช่าซื้อ ก็ควรตระหนักถึงความสำคัญให้ดีสำหรับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

lg