ติดต่อกับบริษัท

โครงการ Junior Science Talent Project (JSTP) มีศูนย์ประสานงานหลัก 2 แห่ง

ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์ แฟกซ์
ศูนย์ประสานงาน ม.ต้น Gifted Education Centor [email protected] 02-470-8386 02-4708387
ศูนย์ประสานงานกลาง สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนีแห่งชาติ [email protected] 02-564-7000 ต่อ 1436,1434

lg