ทำความรู้จักกับหนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมดูข้อดีข้อเสียล่าสุด

การเตรียมหนังสือรับรองเงินเดือน ประโยชน์ที่จะได้ในปี 2024 / 2567

เป็นที่ทราบกันดีสำหรับใครหลายคนว่าหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ในการทำธุรกรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากธนาคารก็มักจะขอหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบการพิจารณาด้วยกันทั้งนั้น เพราะหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าฐานะและรายได้ของผู้ขอกู้เป็นอย่างไร มีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือมากพอที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะปล่อยกู้ให้หรือไม่ เพราะฉะนั้นหนังสือรับรองเงินเดือน คือเอกสารที่สำคัญมากและต้องผ่านการจัดเตรียมที่ดี แต่บางคนถ้ายังไม่เคยต้องไปกู้เงิน สำหรับหนังสือรับรองเงินเดือนก็นึกไม่ออกว่าจะต้องมีอะไรบ้างโดยเฉพาะรายละเอียดสำคัญที่กำกับไว้ในเอกสาร บทความนี้จะช่วยรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจแก่ผู้ที่กำลังคิดจะขอให้บริษัทที่ตนกำลังทำงานอยู่ออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้าง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อความที่ระบุไว้ในเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นมีความครบถ้วนมากพอ นอกจากนั้น บทความนี้จะช่วยท่านผู้อ่านที่กำลังจะขอเอกสารในลักษณะนี้ได้พิจารณาว่า การทำเรื่องขอและตัวเอกสารเองมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้าง 

เรื่องของหนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์

 

สำหรับในส่วนของสิ่งที่จะต้องมีในแบบหนังสือรับรองเงินเดือน เริ่มแรกจะต้องมีที่อยู่ของบริษัทที่ระบุไว้อย่างครบถ้วนรวมถึงชื่อของบริษัทด้วย ถ้าหากในหนังสือรับรองเงินเดือนขาดส่วนนี้ไปก็จะถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้ แม้กระทั่งการระบุแค่ชื่อบริษัทหรือแค่ที่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนก็ถือว่ายังไม่พอ ส่วนต่อมาที่ต้องมีในหนังสือรับรองเงินเดือนก็คือประเภทของเอกสารที่จะต้องระบุอย่างชัดเจน และจากนั้นก็ระบุว่าหนังสือฉบับนี้ออกมารับรองว่านายหรือนางสาวที่เป็นพนักงานของบริษัทได้ทำงานที่นี่จริง และรายละเอียดยังรวมถึงช่วงเวลาเริ่มต้นทำงานเป็นเมื่อไหร่ และได้เงินเดือน ณ ตอนนี้เท่าไหร่ ซึ่งหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ตรงตามความเป็นจริงไม่มีการแก้หรือเปลี่ยนอย่างไร้สาเหตุใดๆ นอกจากนั้น ในหนังสือรับรองเงินเดือนยังจะต้องระบุสาเหตุที่ต้องทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมา และต้องระบุวันที่และมีลายเซ็นผู้มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองเงินเดือน (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล) เซ็นกำกับไว้ด้วย โดยหนังสือรับรองเงินเดือนส่วนใหญ่เมื่อออกแล้ว ทางธนาคารที่ให้สินเชื่อจะรับพิจารณาต่อเมื่ออายุเอกสารนับจากวันที่ออกนั้นไม่เกิน 30 วัน แต่หากไปใช้หนังสือรับรองเงินเดือนกับหน่วยงานราชการก็อาจจะรับพิจารณาหากเอกสารมีอายุไม่เกิน 90 วัน อีกเรื่องที่ท่านผู้อ่านควรทราบคือพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องดูเรื่องความชัดเจนเมื่อพิมพ์เสร็จด้วย ส่วนใครที่ยังไม่มีรูปแบบของเอกสาร ก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนในเว็บไซต์ต่างๆ ได้ ซึ่งมีหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ให้เลือกอยู่พอสมควร

หนังสือรับรองเงินเดือนใช้เพื่ออะไรบ้าง? และหนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิตได้ไหม?

สำหรับผู้สงสัยว่าหนังสือรับรองเงินเดือนใช้ทำอะไรได้อีกนอกจากขอกู้หรือขอสินเชื่อ โดยรวมๆ แล้วก็สามารถใช้ยื่นให้กับหน่วยงานราชการหากมีการร้องขอเมื่อทำธุระบางอย่าง นอกจากนี้การขอวีซ่าก็ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนประกอบในบางกรณีเช่นกัน และนอกเหนือจากนั้น หนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิตก็อาจจะใช้ด้วย เรียกได้ว่าการขอเอกสารชนิดนี้มีข้อดีหลายประการเพราะช่วยให้ท่านผู้อ่านทำธุรกรรมได้หลากหลาย และความเห็นของผู้คนจำนวนหนึ่งในโลกออนไลน์ต่างก็มองว่าเอกสารชนิดนี้ช่วยพวกเขาให้กู้เงินผ่านในหลายกรณี สรุปแล้วก็ไม่เห็นถึงข้อเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองเงินเดือนเลย

lg