Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ขอภัยในการประกาศรายชื่อ นร.ร่วมค่ายย่อย 16/1 ผิดพลาด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013

  ทางโครงการ JSTP ม.ต้น ต้องขออภัยในความผิดพลาดของการประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่ายย่อยรุ่นที่16 ครั้งที่ 1 โดยได้ประกาศชื่อของ ด.ญ.ปภาวดี อยู่คง นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้มีชื่อเข้าร่วมค่ายดังกล่าว เนื่องเพราะทีมงานมิได้เช็คข้อมูลนักเรียนของโครงการฯทั้งหมดหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตไม่มีระบบระบุตัวตนของผู้ลงทะเบียนที่ถูกต้องได้ ในการนี้ โครงการฯจึงเรียนขออภัยไปยังนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้โครงการฯจะจัดทำจดหมายขออภัยแจ้งไปยังนักเรียนผ่านทางโรงเรียนอีกครั้ง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 20 กรกฎาคม 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top