Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ขยายเวลารับสมัครJSTPรุ่นที่ 11 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 27 สิงหาคม 2007

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  ขยายเวลารับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  เข้าร่วมโครงการรุ่นที่  11   กำหนดปิดรับใบสมัครวันที่ 15 มกราคม  2551                   
        โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ    ได้แก่
     1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี    

คุณสมบัติผู้สมัคร
               1.เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  หรือ นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
               2.ผู้สมัครควรมีความมุ่งมั่นและสนใจที่จะทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างจริงจัง
              
  
         
                                   
           ขั้นตอนการสมัคร
      1.ให้นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครที่ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือ download ใบสมัครจากทางเว็ปไซท์ แห่งนี้
      2.อ่านใบสมัครให้ละเอียดและกรอกข้อมูลต่างๆลงในใบสมัคร รวมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร
      3.ส่งใบสมัครมายัง

   โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    111 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120รายละเอียดการรับสมัครสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
     111 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
     โทรศัพท์ 0-2564-8000     email : sarayut@tmc.nstda.or.th

ศูนย์จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)

      126   ถ.ประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กทม. 10140
      โทรศัพท์ 0-2470-8386     โทรสาร 0-2470-8387     email : ochakaew@kmutt.ac.th


 

:: ใบสมัคร ม.ต้น                             - - ->> (pdf   file)      open

::
ใบสมัคร ม.ปลาย                        - - ->> (pdf  file)      open


:: ใบสมัคร ปริญญาตรี                    - - ->> (pdf  file)     open 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 03 มกราคม 2008 )
 
< ก่อนหน้า

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top