ธกส สินเชื่อ 50000
สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน - สูงสุด 5 แสนบาท

เงินเดือน - ไม่กำหนด

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.50% ต่อปี

ธกส สินเชื่อ 50000

ข้อมูลสินเชื่อ ธกส สินเชื่อ 50000 อัพเดตธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด 2567

สินเชื่อเงินด่วน ธกส ต้องการเงินกู้ ธกส ช่วงที่กำลังประสบภัยพิบัติเช่นนี้จะทำอย่างไรได้บ้าง มาดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งข้อมูลสินเชื่ออื่น ๆ ที่ควรรู้กันเลยดีกว่า 

 

ธกส สินเชื่อ 50000 – รายละเอียดโครงการสินเชื่อ

ธกส สินเชื่อ 50000 ถือเป็นสินเชื่อธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด โดยจะเป็นโครงการตามนโยบายจากทางภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติหรือภัยพิบัตินั้นเอง สินเชื่อธนาคาร ธกสจะมีวงเงินช่วยเหลืออยู่ที่รายละ 5 หมื่นบาท การลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 50000สามารถนำไปใช้จ่ายแบบฉุกเฉินได้ทันที โดยจะได้รับเงื่อนไขพิเศษ สามารถปลอดชำระทันทีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ธกสใน 6 งวดแรก โดยที่ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไปจะได้รับดอกเบี้ย ธกส อยู่ที่ MRR- 6.5% ทั้งนี้การชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับสินเชื่อเงินด่วน ธกสที่ได้รับการอนุมัติ ดังนั้น จะสูงสุดไม่เกิน 3 ปี 

ข้อมูลสินเชื่อ กู้เงิน 50000 จะเป็นการให้สินเชื่อแบบมีเงื่อนไข คือ จะต้องมีการใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว วงเงินต่อหลักทรัพย์ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนัก แต่จะได้รับการพิจารณาให้อนุมัติไม่ยุ่งยาก อีกทั้ง ยังได้รับการปลอดเงินทันที 6 เดือนเลยทีเดียว

 

ธกส สินเชื่อ 50000เอกสารยื่นสินเชื่อธนาคาร ธกส

ควรมีการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 50000 บาท นี้ให้เรียบร้อย เป็นแนวทางวิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน โดยที่เอกสารสำคัญกู้เงิน 50000 บาท เพื่อให้ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด ธกส สินเชื่อ 50000 มีดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนารับรองขอสินเชื่อ ธกส
  • ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ที่ขอสินเชื่อ
  • เอกสารเพิ่มเติม ถ้ามี เช่น ใบสมรส ใบหย่า 
  • เอกสารเพื่อแสดงรายได้ เช่น รายการเดินบัญชี สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด 
  • เอกสารที่ใช้ในการรับรองการค้ำประกัน เงินกู้ ธกส

ธกส สินเชื่อ 50000 – เงื่อนไขหลักทรัพย์เพื่อใช้ค้ำประกัน 

ธกส สินเชื่อ 50000 เป็นธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดที่ใช้หลักทรัพย์เพื่อมาค้ำประกัน โดยทางธนาคารจะมีการรับพิจารณาหลักทรัพย์ได้ ดังต่อไปนี้

  • สินเชื่อธนาคาร ธกสที่ใช้หลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้ไม่เกินครึ่งของราคาประเมิน คือ 50% นั้นเอง โดยจะต้องมีการจดจำนองธนาคารไว้ด้วยเช่นกัน 
  • ขอสินเชื่อ ธกส สินเชื่อ 50000 แบบที่ใช้บุคคลเพื่อค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 คนซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่ธนาคารเห็นสมควร เช่น บุคคลที่มีชื่อเสียง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยการประกอบอาชีพจะต้องมีการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
  • ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดโดยการใช้เงินฝากเพื่อค้ำประกัน ในรูปแบบนี้ จะเป็นการใช้บัญชีเงินฝากที่มีกับทางธนาคาร โดยจะมีการอนุมัติตามวงเงินที่มีแบบไม่เกินร้อยละ 90 เช่น มีเงินฝาก 1 หมื่นบาท จะอนุมัติเงินกู้ ธกสได้สูงสุดที่ 9,000 บาท

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ช้างไทยเงินกู้
สมัครเงินกู้ช้างไทยรับวงเงินสูงสุดถึง 1 แสนบาท

วงเงิน - สูงสุด 1 แสนบาท

เงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

แอสเซนด์นาโน
สินเชื่อแอสเซนด์นาโนคืออะไรและดีอย่างไร?

วงเงิน - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

เงินเดือน - ไม่กำหนด

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

บัตรประชาชนใบเดียวยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน
สมัครกู้เงินด่วนบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติง่าย

วงเงิน - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

เงินเดือน - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

ดอกเบี้ย - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

lg