Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP arrow ข่าวจาก สวทช.
ข่าวจาก สวทช.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น22 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 25 มกราคม 2019

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 22 ปี พ.ศ.2562
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 22 ปี 2562 (เรียงตามชื่อโรงเรียน)

กำหนดการสัมภาษณ์

ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน: วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: ชั้น 13 และ 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง

ภาคอีสาน
วัน: วันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ที่ 8-10 มีนาคม 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนเซ็นต์แมรี่ จ.อุดรธานี
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคอีสาน

ภาคใต้
วัน: วันเสาร์ และ อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคใต้

ภาคเหนือ
วัน: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก
วัน: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

วัน: วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เวลา:
08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)

สถานที่:
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคเหนือ

**ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์
กรุณาแจ้ง คุณสิริอร ชูวงศ์ โทรศัพท์ 080 288 5378 (วันและเวลาราชการ)
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ยกเว้นการสัมภาษณ์ส่วนภูมิภาค ล่วงหน้า 7 วัน ทำการ

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 10 กุมภาพันธ์ 2019 )
 
รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 21 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2018

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน (Junior Science Talent Project) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

Active Imageตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561

ผู้มีสิทธิ์สมัคร 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มี
ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิ
  ทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ 
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิ
  ทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก 
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิ
  ทยาศาสตร์สิรินธร

ดาวน์โหลดใสมัคร

 

 • ใบสมัครนักเรียน ม.ต้น (PDF) (DOC)
 • ใบสมัครนักเรียน ม.ปลาย (PDF) (DOC)

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 1436 , 1434  

โทรสาร 0 2564 7141  

e-mail : jstp@nstda.or.th

 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 21 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 21 มีนาคม 2018

Active Imageโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 21

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - วันที่ 8 เมษายน 2561

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 และจะแจ้งรายละเอียดและการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายให้ทราบในภายหลังทางเว็บไซต์ www.jstp.org
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
คุณสิริอร ชูวงศ์ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0802885378
jstp.kmutt@gmail.com

หมายเหตุ
1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโครงการฯ JSTP เป็นต้น

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 27 มีนาคม 2018 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น21 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 29 มกราคม 2018

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 21 ปี พ.ศ.2561
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์61


กำหนดการสัมภาษณ์


ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน/เวลา : วันส อา ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 / 08.00-17.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ชั้น 13 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนที่
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 29 มกราคม 2018 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ JSTP รุ่น 20 ระดับ ม.ต้น PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 25 มีนาคม 2017

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ

1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

2.นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับแจ้งให้มาเข้าค่ายครั้งที่ 1 รุ่นที่ 20 ในระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2560 ณ แหล่งเรียนรู้ใน จ.จันทบุรี

3.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโครงการฯ JSTP เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 21 มีนาคม 2018 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 32
Top