Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP arrow ข่าวจาก สวทช.
ข่าวจาก สวทช.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 22 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 20 มีนาคม 2019

Active Imageโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 THE COP Seminar & Resort อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
คุณสิริอร ชูวงศ์ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0802885378
jstp.kmutt@gmail.com

หมายเหตุ
1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมาก อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโครงการฯ JSTP เป็นต้น

 

 

 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2019 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น22 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 25 มกราคม 2019

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 22 ปี พ.ศ.2562
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 22 ปี 2562 (เรียงตามชื่อโรงเรียน)

กำหนดการสัมภาษณ์

ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน: วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: ชั้น 13 และ 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง

ภาคอีสาน
วัน: วันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ที่ 8-10 มีนาคม 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนเซ็นต์แมรี่ จ.อุดรธานี
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคอีสาน

ภาคใต้
วัน: วันเสาร์ และ อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคใต้

ภาคเหนือ
วัน: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก
วัน: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

วัน: วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เวลา:
08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)

สถานที่:
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคเหนือ

**ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์
กรุณาแจ้ง คุณสิริอร ชูวงศ์ โทรศัพท์ 080 288 5378 (วันและเวลาราชการ)
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ยกเว้นการสัมภาษณ์ส่วนภูมิภาค ล่วงหน้า 7 วัน ทำการ

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 10 กุมภาพันธ์ 2019 )
 
รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 21 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2018

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน (Junior Science Talent Project) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

Active Imageตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561

ผู้มีสิทธิ์สมัคร 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มี
ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิ
  ทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ 
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิ
  ทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก 
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิ
  ทยาศาสตร์สิรินธร

ดาวน์โหลดใสมัคร

 

 • ใบสมัครนักเรียน ม.ต้น (PDF) (DOC)
 • ใบสมัครนักเรียน ม.ปลาย (PDF) (DOC)

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 1436 , 1434  

โทรสาร 0 2564 7141  

e-mail : jstp@nstda.or.th

 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 21 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 21 มีนาคม 2018

Active Imageโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 21

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - วันที่ 8 เมษายน 2561

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 และจะแจ้งรายละเอียดและการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายให้ทราบในภายหลังทางเว็บไซต์ www.jstp.org
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
คุณสิริอร ชูวงศ์ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0802885378
jstp.kmutt@gmail.com

หมายเหตุ
1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกมากมาย อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโครงการฯ JSTP เป็นต้น

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 27 มีนาคม 2018 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น21 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 29 มกราคม 2018

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 21 ปี พ.ศ.2561
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์61


กำหนดการสัมภาษณ์


ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน/เวลา : วันส อา ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 / 08.00-17.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ชั้น 13 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนที่
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 29 มกราคม 2018 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 33
Top