Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น17 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2014

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 17 ปี พ.ศ.2557
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์57

กำหนดการสัมภาษณ์
-เพิ่มกำหนดการสัมภาษณ์ภาคใต้ (10/02/14)
-เพิ่มกำหนดการสัมภาษณ์ภาคอีสาน และภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก (13/02/14)

ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน/เวลา : วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 / 08.00-17.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ชั้น 11 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนที่
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง

ภาค เหนือตอนล่าง
วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 / 09.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: ห้องประชุมวังจันทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แผนที่
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียน

ภาค เหนือตอนบน
วัน/เวลา :
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 / 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
ตึกอำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย แผนที่

วัน/เวลา
: วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 / 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนที่

ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียน

ภาคใต้ตอนกลาง

วัน/เวลา:
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 / 09.00-12.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา(กระทู้) จ.ภูเก็ต
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนและแผนที่

วัน/เวลา: วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 / 13.00-15.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนและแผนที่

ภาคใต้ตอนตอนล่าง
วัน/เวลา:
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 / 09.00-12.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนและแผนที่

ภาค อีสานตอนตอนล่าง
วัน/เวลา:
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557/ 09.30-15.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
ห้องประชุม C2-123/124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
ตารางเวลาลงทะเบียน :
กำหนดการลงทะเบียนและแผนที่

ภาค อีสานตอนบน
วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557/ 09.00 -15.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตารางเวลาลงทะเบียน :
กำหนดการลงทะเบียนและแผนที่

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ

ภาคเหนือ: คุณวิสิทธิ์ (ม.เชียงใหม่) 091-070-8718
ภาคใต้: คุณอาทิตย์ (ม.วลัยลักษณ์)
084-446-6474
ภาคอีสาน: คุณกุลฒี (ม.เทคโนฯสุรนารี) 089-581-5637
กทม.และส่วนกลาง: คุณณัฏฐณิชา (มจธ.) 089-184-2228

รายละเอียดการสัมภาษณ์

การแต่งกาย ชุดนักเรียน นำปากกาหรือดินสอมาด้วย
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง/คน (ไม่รวมเวลาลงทะเบียนหรือรอสัมภาษณ์)
1.เขียนเรียงความสั้นๆและทำโจทย์ปัญหาปลายเปิด 30 นาที
2.สัมภาษณ์ 30 นาที

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับมาที่ คุณศรายุธ มนตรีมุข โทรศัพท์ 0 25647000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2014 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top