Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow ค่ายวิทยาศาสตร์ arrow ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 4
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 มิถุนายน 2007

ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 พ.ศ.2544-2545

 

กิจกรรม

รายละเอียด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รุ่นที่ 4

ครั้งที่ 1

พค. 44

สถานที่: มจธ/ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช(นครราชสีมา)

 

 

- ทัศนศึกษาสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (นครราชสีมา)

 

- เรียนรู้เรื่องแมลงและผีเสื้อ

 

- เดินป่าศึกษาธรรมชาติและเก็บตัวอย่างราในธรรมชาติ

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่องเอนไซม์ และราในธรรมชาติ

- เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกับสถานีที่ใช้ทำงานวิจัยโดยตรง

 

- เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์/นักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง

 

- เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตของแมลงและผีเสื้อชนิดต่างๆ

 

- เด็กและเยาวชนได้เก็บตัวอย่าง ของราในธรรมชาติ เพื่อทดลองเรื่อง รา

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 4

ค่ายเสริมครั้งที่ 1 5

ก.ค. 44

สถานที่: มจธ.บางขุนเทียน

- ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ DNA

- เด็กและเยาวชนได้เข้าใจเบื้องต้นถึงการทำงานของสารพันธุกรรม

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 4

ค่ายเสริมครั้งที่ 2

11-12 สค. 44

สถานที่: มจธ.บางขุนเทียน

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การเชื่อมต่อสาย NDA  การส่งถ่าย DNA การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ได้รับการส่งถ่ายยีน

 

- การตรวจสอบจุลินทรีย์ที่มีการส่งถ่ายยีน

 

- การสกัดพลาสมิด DNA

 

- การตัดสาย DAN ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานของสารพันธุกรรม การสกัด DNA และกานเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 4

ค่ายเรียนรู้วัสดุรอบตัว 31 ส.ค.- 2 เม.ย.44

สถานที่ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ปทุมธานี)

- กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวจากวัสดุศาสตร์

 

- กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการและประดิษฐ์กรรม

 

- ทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ

 

- เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานจากการทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 4

ครั้งที่ 2

ต.ค. 44

สถานที่: มจธ./หอดูดาวเกิดแก้ว (กาญจนบุรี)

 

- เรียนรู้เรื่องดวงดาว

 

- ทดสอบความสัมพันธ์ภาพถ่ายดาวเทียมกับการสำรวจพื้นที่จริง

 

- เรียนรู้ด้วย Constructionism Lab ในกิจกรรม Electronic Magazine และ Lego Logo

 

- กิจกรรมการออกแบบและสร้าง เต้นท์จำลองและทดลองในสภาวะหนาวเย็น

 

- บรรยายพิเศษเรื่อง การนำร่องการบิน

- เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงเรื่องราวของดาราจักร โดยการสังเกตจากหอดูดาวและกล้องดูดาว

 

- เด็กและเยาวชนได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายจากดาวเทียมกับสภาพพื้นที่จริงด้วยการสำรวจ

 

- เด็กและเยาวชนได้ฝึกการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดสร้างเป็น Electronic Magazine นำเสนอต่อเพื่อนๆ

 

- เด็กและเยาวชนสามารถประมวลความคิดสร้างรถบังคับจากตัวต่อ Lego Logo และเขียนกำหนดการบังคับการเคลื่อนที่ของรถยนต์

 

- เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อสร้างทักษะการประดิษฐ์เต้นท์จำลองจากจินตนาการบนพื้นฐานของความเป็นไปได้เพื่อทำการทดสอบจริง

 

- เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงการทำงานของระบบการนำร่องการบินโดยใช้ระบบ GPS และ INS

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 4

ครั้งที่ 3

เม.ย.45

สถานที่: มจธ./มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)

-  กิจกรรมการทดลองเรื่อง การเรียนรู้จากแหล่งธรรมชาติและออกแบบการทดลองด้วยตัวเอง

 

- ทัศนศึกษาวนอุทยานถ้ำหลวง-ฝายโป่งน้ำร้อน ซากดึกดำบรรพ์ที่เวียงเชียงรุ้ง เชียงแสน ดอยตุง

 

- กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

-  เด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ธรรมชาติเป็นสื่อการเรียนรู้

 

- เด็กและเยาวชนได้ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

- นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงสามรถประเมินศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนได้

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top