Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่ายJSTP10ย่อย รุ่นที่10ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 19 พฤศจิกายน 2007
ค่ายย่อย รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2
กำหนดการค่ายย่อยครั้งที่ 2 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 8 10 ธันวาคม 2550    คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 

        สำหรับค่ายนี้  ขอให้นักเรียนในโครงการฯทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมให้ติดต่อทางโทรศัพท์  กลับมายังโครงการฯภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2550  เพื่อประสานงานการเดินทางของนักเรียน (ทั้งจากต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ)  และโครงการฯจะขอเช็คจำนวนนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปพร้อมกันจาก กรุงเทพฯ  เพื่อจัดจ้างรถบัสโดยสาร หรือหากมีจำนวนไม่มากโครงการฯจะได้จัดซื้อตั๋วโดยสารรถไฟ หรือ รถบัส ในเที่ยวเดียวกันให้ก่อน   และส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

          โดยแจ้งความประสงค์มาได้ที่ คุณสุกัลยา    นามวงษ์เกาะ  โทรศัพท์  02-470-8386  (ในเวลาราชการ)  มือถือ 089-620-0511, อีเมล์ : sukanya.namwongkao@gmail.com   ทั้งนี้ โครงการฯจะพิจารณาเฉพาะนักเรียนที่โทรศัพท์กลับเข้ามายังโครงการฯเท่านั้นและกรณีหากมีจำนวนมากกว่า 40 คน  จะขอพิจารณา 40  คนแรก  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมให้ทราบทางเวปไซท์  www.jstp.org   ในวันที่ 3 ธันวาคม  2550 

        ดาวน์โหลด  กำหนดการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 28 พฤศจิกายน 2007 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top