Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow ข่าวจากJSTP
ข่าวจากJSTP
ค่ายJSTP รุ่นที่11 ครั้งที่1 ม.ต้น และการทดสอบIQ/EQ รุ่น 10 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 22 เมษายน 2008
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น JSTP  ขอเชิญนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ   เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ของรุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 5-10  พฤษภาคม  2551   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิทยาเขตบางมด  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน    โดยหัวข้อหลักของค่ายครั้งนี้จะมีเป็นเรื่อง  กระบวนการรีไซเคิลขยะ  พลาสติค   การจัดการด้านขยะ   และการนำขยะกลับมาใช้งาน   ดูรายละเอียดกำหนดการได้ในไฟล์แนบครับ  ดาวน์โหลด  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2008 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรุ่น11 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 28 มีนาคม 2008

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Junior Science Talent Project  รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2551  

- รายชื่อ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                   จำนวน 38 คน           

- รายชื่อ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี      จำนวน 56 คน

หมายเหตุ

     1.รายชื่อทั้งหมดไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
     2.นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มิได้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่มีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีกหลายประการ  อาทิ เช่น ความพร้อมของนักเรียนในวันสัมภาษณ์ / บรรยากาศการสัมภาษณ์ / ความเหมาะสมกับโครงการฯแบบ JSTP  เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 29 มีนาคม 2008 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ค่ายJSTP รุ่นที่10 ครั้งที่3 ม.ต้น PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 10 มีนาคม 2008
      กำหนดการค่ายเสริมประสบการณ์ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2551    ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี   ดาวน์โหลด กำหนดการCool
 
 
 
 


สิ่งที่ต้องเตรียม 
    1.ชุดแต่งกายที่มาค่ายสามารถแต่งตามสบายแต่สุภาพ  พร้อมทั้งเตรียม   หมวก   เสื้อแขนยาว รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้น
     2. ในบางกิจกรรมอาจต้องลงเก็บตัวอย่างในทะเลดังนั้นจึงขอให้เตรียมชุดที่สามารถใส่ลงน้ำ้มาด้วย
    3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและนำยาประจำตัวมาด้วย
    4. โครงการฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุและเตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ให้้      
 
โดยพิจารณาจาก
1.ประวัติการเข้าร่วมโครงการฯทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย    2.ลำดับวันที่ที่ี่ตอบรับ  ครับ   
 
สำหรับนักเรียนรุ่น 10 มีรายละเอียดการเตรียมตัวเข้าค่ายดังนี้ครับ 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 12 มีนาคม 2008 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น 11 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 16 มกราคม 2008

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ ์   ในรุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2551  
       -> ประกาศ
ผลการคัดเลือก  นักเรียนที่ส่งใบสมัครหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2550

                             >>  รายชื่อนักเรียน กทม.และส่วนกลาง
                             >>  รายชื่อนักเรียน ต่างจังหวัด
                                                                                 

 ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์   
                           
                              >>  รายชื่อนักเรียน กทม.และส่วนกลาง
                             
>>   รายขื่อนักเรียน ภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง
                              >>   รายชื่อนักเรียน ภาคใต้ ตอนบน - ตอนล่าง 

                              >>   รายชื่อนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน - ตอนกลาง - ตอนล่าง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 10 มีนาคม 2008 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมค่ายย่อย 10/2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 27 พฤศจิกายน 2007

 

รายชื่อนักเรียนที่ ได้เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ย่อย รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2     ม.ต้น 
ดาวน์โหลด

 รายละเอียดการเดินทาง ( เปลี่ยนแปลง ขากลับ)Wink

1.การเดินทางขาไป-กลับ  โดย รถทัวร์เช่าเหมาคัน  
       ขาไป : โดยออกเดินทางจาก หน้าตึกอธิการบดี  มจธ. เวลา 09.00  น. (เช้า)
ของวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550 (พักค้างคืน วันที่ 7 ก่อน 1 คืน  เริ่มกิจกรรมวันที่ 8 )   และ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมวันที่ 10 ธ.ค. ช่วงบ่าย จะพักค้างคืน วันที่ 10 ที่  ม.เชียงใหม่ อีก 1 คืน
      ขากลับ : ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2550  เวลา 08.00 น. (เช้า) คาดว่าจะถึง  มจธ. เวลาประมาณ 19.00 น. (ขอให้โทรศัพท์เช็คเวลาอีกครั้ง)
      รวมระยะเวลา  5 วัน รวมวันเดินทาง  ระหว่าง 7-11 ธันวาคม 2550 

2.ค่าเดินทาง ไป-กลับ  1,200 บาท  (ไป 600  บาท- กลับ 600 บาท) โดยให้นำเงินมาชำำระ้ในวันเดินทาง

3.เฉพาะค่าอาหารกลางวัน - เย็น  วันที่ 7  (ขาไป)  วันที่ 11 ธันวาคม (ขากลับ)  ทางโครงการฯต้องขอให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบครับ  โดยแวะรับประทานอาหารร้านอาหาาร ระหว่างทาง   

4.นักเรียนที่ติดต่อโครงการฯไว้แล้วและไม่มีรายชื่อ ขอให้แจ้งกลับมายังโครงการฯ และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง  ทางโครงการฯจะจัดส่งจดหมายลาใน วันดังกล่าวให้กับนักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อด้านบนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หรือ ที่บ้านพัก(กรณีไ่ม่ขอให้ส่งใบลา)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 03 ธันวาคม 2007 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 118 - 126 จาก 129
Top