Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ค่าย JSTP 17 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 19 เมษายน 2014

โครงการ JSTP ม.ต้น ขอเชิญนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สวนแสนปาล์ม จ.นครปฐม กำหนดการ (ปรับปรุง 19/04/57) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในลิ้งด้านล่าง(หมดเขตรับสมัคร)

รายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย


 • นักเรียน JSTP รุ่น 17 และรุ่นอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้จากแบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับรุ่นพี่่จะจำกัดจำนวนนักเรียนโดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด และเวลาการลงทะเบียนก่อนหลัง (ประมาณ 25-30 คน) ซึ่งจะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 เม.ย.57
 • วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 นักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี แผนที่ (ผู้ปกครองมาส่งที่ มจธ.บางมด)
 • วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 นักเรียนเดินทางกลับจาก นครปฐม มายัง อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้ปกครองรับนักเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์) ถึงประมาณ 14.00 น.
 • ระหว่างรอรับนักเรียน โครงการฯขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน JSTP รุ่น 17 (เฉพาะผู้ที่มา) เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ เวลา 12.30 น. ณ ห้อง 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นักเรียนที่จะเข้าร่วมขอให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว รองเท้าหุ้มส้น หมวก ยารักษาโรคประจำตัว(กรณีมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่) นำไปให้พร้อม
 • การแต่งกาย ชุดไปรเวท กางเกงขาสั้นใส่ได้ (ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 30 เมษายน 2014 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top