Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
การอัพเดทประวัตินักเรียนJSTPม.ต้น51
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 22 กรกฎาคม 2008

ทางโครงการJSTP มีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลนักเรียนตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 10 โดยได้จัดส่งจดหมายไปให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับโครงการฯ แต่มีนักเรียนหลายคนที่ติดภารกิจเรียนอยู่ต่างจังหวัด หรืออยู่นอกประเทศ จึงต้องขอให้ดาวโหลดเอกสาร อัพเดตประวัตินักเรียนJSTP นี้ และจัดส่งกลับพร้อมไฟล์รูปถ่ายมาหน้าตรง ที่เป็นปัจจุบัน ที่อีเมล์ี ochakaew@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 นี้ครับ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 22 กรกฎาคม 2008 )
 
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ปี 52
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 22 กรกฎาคม 2008

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2552 ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โรงเรียนในสังกัด มจธ.) จำนวน 30 คน โดยนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4-ม.6)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 13 สิงหาคม 2008 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
งดการจัดค่ายSCC ปี 2551
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 22 กรกฎาคม 2008

ประกาศจากโครงการJSTP ม.ต้นครับ ตามที่โครงการJSTP ได้ดำเินินการจัดค่าย Science City Camp (SCC) ในปี 2550 ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกนักเรียนจากผู้ที่ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมค่ายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 4 ค่ายนั้น สำหรับปีี 2551 เนื่องจากทางโครงการฯ ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดจัดค่ายดังกล่าวในปีนี้ครับ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 22 กรกฎาคม 2008 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 117 - 120 จาก 128

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Nature

Who's Online


Top